Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Information om munskydd

  • Sprita händerna och ta på dig munskyddet, sprita händerna igen så fort du kommit in i skolan
  • Ta inte på munskyddet när det sitter på
  • Byt munskyddet under dagen (max 4 tim)
  • Släng munskyddet i de gröna tunnorna märkt munskydd (hanteras som riskavfall) inte i vanliga soporna
  • Sprita händerna innan du går in i matsalen
  • Använd munskydd i klassrummet, i trånga utrymmen och när du hämtar din mat i matsalen
  • Lägg aldrig ditt använda munskydd på bordet
  • HÅLL AVSTÅND så långt det är möjligt
  • STANNA HEMMA VID MINSTA SYMPTOM
  • TVÄTTA HÄNDERNA NOGA OCH OFTA