Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Delvis skolförlagda studier

Från och med nästa vecka, som startar den 22 mars, har vi bestämt att gymnasiets elever delvis ska komma tillbaka till skolan. Din klassföreståndare, mentor eller annan lärare kommer att meddela dig när just du ska komma in till skolan.

Om omvärlden och smittläget tillåter kommer vi att utöka med ytterligar 30% av eleverna som får närundervisning och slutligen går vi mot att ta in alla elever från och med 26 april.

Såklart gäller det att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med att hålla avstånd samt att tvätta och desinficera händerna noga.

Skolledningen