Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Anmälningsplikt Covid-19 på Bromangymnasiet

Vad är anledningen till anmälningsplikten?
Med anledning av den höga smittspridningstakten i länet har smittskyddsläkaren i Gävleborg
och länets skolchefer kommit överens om att förskolor och skolor ska informera om elever eller personal har konstaterad covid-19. Eftersom information om hälsotillstånd omfattas av tystnadsplikt är informationen generell och vi berättar inte vem det är som har covid-19.

Detta skapar ett öppnare förhållningssätt till hur sjukdomsläget är på skolan, vilket vi inte har kunnat göra tidigare eftersom smittskyddet har hanterat dessa frågor. Nu är det alltså ett skarpare läge och utan att skruva upp oron ytterligare får vi tillsammans en tydligare bild över hur det ser ut på Bromangymnasiet.

Vad gäller för mig som elev?
För dig som elever gäller att du ska rapportera till din mentor om du har konstaterad Covid-19.

Hur kommer rapporteringen att ske?
Covidläget på Broman kommer att redovisas programvis i Bromanappen och på Bromangymnasiet.se varje måndag förmiddag. Rapporteringen kommer inte att innehålla några personuppgifter utan bara eventuella Covidfall per program, lärare eller elever, och totalt på skolan.

/Urban Wickman, Verksamhetschef Bromangymnasiet