Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

20 april fortsatt partiell fjärrundervisning

Igår fattade krisledning och nämndens ordförande beslut om att Broman ska fortsätta med partiell fjärrundervisning ytterligare två veckor. Vi fortsätter alltså med två tredjedelar inne och på samma premisser som nu. Ny planeringshorisont för full återgång blir nu den 10 maj och ny avstämning inför detta datum blir den 4 maj.

Vi passar på att påminna alla elever om att hålla avstånd och att använda munskydd, tillsammans gör vi allt vi kan för att förhindra smitta.

Skolledningen följer utvecklingen noga och jag har regelbunden kontakt med krisledning.
Urban Wickman, verksamhetschef