Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Rapportering 3 maj över konstaterade i Covid-19

Information till vårdnadshavare/elever vid konstaterad covid-19

Med anledning av den höga smittspridningstakten i länet har smittskyddsläkaren i Gävleborg och länets skolchefer kommit överens om att förskolor och skolor ska informera om barn, elever eller personal har konstaterad covid-19. Eftersom information om hälsotillstånd omfattas av tystnadsplikt är informationen generell och vi berättar inte vem det är som har covid-19.

Det finns enstaka fall av konstaterad covid-19 på Bromangymnasiets enhet 1, 2, 3 och 4

Om det blir många sjuka och finns risk för klustersmitta kan det bli aktuellt med särskilda åtgärder, till exempel vädjan om att hålla barn hemma från förskola eller att skolan tillämpar fjärrundervisning.

Varje person som smittats med covid-19 ska vara hemma under minst 7 dagar efter att symtomen började och dessutom ha varit feberfri i minst 2 dagar.

Barn som har ett negativt provresultat, kan återgå till förskolan/skolan när allmäntillståndet tillåter, förutsatt att ingen annan i hushållet har covid-19.

Smittskydd rekommenderar provtagning av alla personer med symtom på covid-19. Denna rekommendation gäller i första hand barn i förskoleklass, årskurs 1-9 samt i gymnasieskolan. Förskolebarn kan behöva provtas för att möjliggöra snabbare återgång till förskola.

Läs mer om provtagning på 1177.se. https://www.1177.se/Gavleborg/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/egenprovtagning-for-corona/ Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att i och med att vi befinner oss i en pandemi finns det smitta i hela samhället. Det allra viktigaste är att alla stannar hemma vid minsta symptom, håller avstånd och är noga med handhygienen.