Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nuläget angående studentavslutningen 11 juni 2021

Pandemiläget gör att vi fortfarande inte kan planera en traditionell studentavslutning med stor samling i aulan och gemensamt studenttåg. Vi utgår därför från fjolårets upplägg som innebär att man samlas klassvis i fyra omgångar. Avslutningsprogrammet "streamas” från aulan till klassrummen. Studenterna kommer att serveras lättare mingel-tilltugg i klassrummet.

Det går inte att genomföra ett studenttåg eftersom det samlar för många personer, utan klasserna får var för sig tåga till en egen plats.

Vi följer pandemins utveckling, och om smittspridningen av Corona-viruset minskar drastiskt och myndigheterna tillåter att större grupper får samlas, så planerar vi om, och genomför den traditionella studentavslutningen.

Nästa möte med studentkommittén är den 26 maj, och då kommer vi att besluta definitivt hur årets studentavslutning kommer att se ut. Därefter läggs ny information ut till alla berörda.

Skolledningen