Förtydligande om munskydd i skolan

Vi uppmanar och rekommenderar att munskydd fortsätter att användas i klassrummen under resterande tid i skolan. Rekommendation eftersom det är där det uppstår trängsel.

Urban Wickman, Verksamhetschef