Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Parkering på Broman

Tyvärr ligger vi lite efter när det gäller den nya skyltningen av Bromangymnasiets parkeringar och därför gäller inte de nya reglerna riktigt än. Vi återkommer i god tid innan de börjar gälla.