Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

CSN Extra tillägg

Bor du in en familj med låga inkomster? Då kan du har rätt till extra tillägg, mer pengar från CSN.

Du kan söka fram till och med vårterminen det år du blir 20 år. Din familj få som mest tjäna 125 000 kronor före skatt.

Läs mer på CSN hemsida https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/tillagg-till-studiestodet/for-gymnasiestudier/extra-tillagg.html Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller behöver hjälp med ansökan!. kontakta skolkuratorn