Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Uppmaning till dig

Som du märker är det återigen stor smittspridning i såväl Sverige som i Hudiksvall. Vi är glada över att vi har möjlighet att bedriva undervisning på plats då vår erfarenhet är att det är det bästa alternativet för dig som elev. På Bromangymnasiet ska vi alla bidra till att vi kan fortsätta med detta och därför kommer här ett par uppmaningar till dig:


  1. Ta ditt individuella ansvar, meddela din mentor/klassföreståndare om du är sjuk.
  2. Vaccinera dig om du ännu inte gjort det.
  3. Stanna hemma om du har symtom, vi kommer att försöka att lösa din undervisning.
  4. Tvätta händerna och håll avstånd så gott det går, undvik trängsel och situationer där det uppstår. En armlängds avstånd är ett bra riktmärke.
  5. Ha i minnet att använda dig av högerregeln i skolan, i korridorer och trappor.
  6. I vissa situationer kommer din lärare att be dig att använda munskydd, gör vad du kan för att hjälpa till i de situationerna.
  7. I de fall det är möjligt kommer vi att se till att bänkar dras isär, skjut inte ihop dom.
  8. I anslutning till skolans ingångar finns munskydd och i hela skolan finns behållare med handsprit uppsatta, använd gärna detta. Släng inte använda munskydd på golvet, det finns papperskorgar.
  9. När dagens skolarbete är slut, gå hem.

Genom att alla bidrar och tar ansvar hoppas vi kunna minska smittspridningen och i första hand gäller detta under ett par veckor. Vi hjälper till att inte belasta vården om vi håller oss friska.

Tack för att du hjälper till i dessa besvärliga tider.

Urban Wickman, Skolchef Gymnasiet