Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Information om individuella valet (i-valet)

Under de kommande veckorna kommer studie- och yrkesvägledarna på Bromangymnasiet att komma ut till klass 1 och 2 och informera om i-valet.

Vad är i-valet?

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett i-val oavsett vilket gymnasieprogram de går på. I-valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser som du tycker är intressanta. Totalt så behöver du välja 200 p i-val.