Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Test av reservkraft utlöste inbrottslarm

Kl. 13.00 den 1 februari testades reserv-el-aggregatet på Bromangymnasiet. Då kopplades det "vanliga" el-nätet bort och el-aggregatet kopplades in.

Det blev ett litet glapp med ett el-avbrott som följd. När elen kom tillbaka gick inbrottslarmet igång, vissa brandcellsdörrar stängdes och vägguren började gå fort på sina håll.

- Att inbrottslarmet skulle gå hade ingen väntat sig, säger Elisabeth Swedman, lärare vid Bromangymnasiet.

Märkte du något avvikande under testet?

Om du märkte något annat, som verkade konstigt i samband med testet, vill vi att du meddelar det till: elisabeth.s@utb.hudiksvall.se