Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kallelse – Biblioteksråd våren 2022

Böcker.

Under klassrådet, innan sportlovet v. 10, lyfter ni upp frågor i bifogat dokument.

Klassen skriver ner och mailar sina synpunkter och önskemål till:

bromanbiblioteket@hudiksvall.se

Klassföreståndarna ansvarar för att synpunkter och önskemål mailas till biblioteket senast v. 10.

Vänliga hälsningar
Bromanbiblioteket