Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Är du orolig över det som händer i Ukraina?

Hjärta gjort av tyg.

Läget i omvärlden är oroligt just nu. I och med Rysslands invasion av Ukraina har läget försämrats ytterligare. Hudiksvalls kommun följer utvecklingen noga.

Om du som elev känner oro på grund av det som händer i Ukraina, så finns vi på elevhälsan till för dig.

Elevhälsans arbete är inriktat på att stödja och hjälpa dig som elev för att åren på Bromangymnasiet ska bli så bra som möjligt. Här får du exempelvis stöd när du behöver någon att prata med. I elevhälsan ingår skolsköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och specialpedagoger. Det finns även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Läs mer om hur du kontaktar elevhälsan

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse:

Oro för omvärldsläget på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. På krisinformation.se kan du läsa mer om källkritik. Där hittar du också en checklista med punkter som kan vara bra att tänka på när du tar del av information:

Källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.