Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Uppropstider Bromangymnasiet 24 augusti 2022

Bromangymnasiets entre

Välkommen till Bromangymnasiet efter sommarlovet! Här hittar du uppropstiderna för Bromangymnasiet onsdag 24 augusti 2022:

Uppropstider

Uppropstider årskurs 1 Bromangymnasiet 2022

Program

Tid

Plats

Bygg- och anläggningsprogrammet

10:15

Aulan

Ekonomiprogrammet

10:15

Aulan

El- och energiprogrammet

09:15

Aulan

Estetiska programmet

09:15

Aulan

Fordons- och transportprogrammet

09:15

Aulan

Försäljnings- och serviceprogrammet

10:15

Aulan

Gymnasiesärskolans
individuella program

08:00

Gymnasiesärskolans
lokaler

Gymnasiesärskolans
nationella program

09:00

Gymnasiesärskolans
lokaler

HIT, Industritekniska programmet

09:15

Aulan

Hotell- och turismprogrammet

10:15

Aulan

Individuellt alternativ, IM22a

10:00

Bromangymnasiets
entré

Naturvetenskapsprogrammet

09:15

Aulan

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

10:15

Aulan

Samhällsvetenskapsprogrammet

09:15

Aulan

Språkintroduktion, IM22s

09:00

sal 120

Teknikprogrammet

09:15

Aulan

VVS- och fastighetsprogrammet

09:15

Aulan

Vård- och omsorgsprogrammet

09:15

Aulan

Upprop sker digitalt. Du hittar tider och länk till upprop i classroom.

För dig som är ny på Bromangymnasiet

Här hittar du som ny elev på Bromangymnasiet information inför skolstarten:

Ny elev på Bromangymnasiet