Uppropstider Bromangymnasiet 24 augusti 2022

Bromangymnasiets entre

Välkommen till Bromangymnasiet efter sommarlovet! Här hittar du uppropstiderna för Bromangymnasiet onsdag 24 augusti 2022:

Uppropstider

Uppropstider årskurs 1 Bromangymnasiet 2022

Program

Tid

Plats

Bygg- och anläggningsprogrammet

10:15

Aulan

Ekonomiprogrammet

10:15

Aulan

El- och energiprogrammet

09:15

Aulan

Estetiska programmet

09:15

Aulan

Fordons- och transportprogrammet

09:15

Aulan

Försäljnings- och serviceprogrammet

10:15

Aulan

Gymnasiesärskolans
individuella program

08:00

Gymnasiesärskolans
lokaler

Gymnasiesärskolans
nationella program

09:00

Gymnasiesärskolans
lokaler

HIT, Industritekniska programmet

09:15

Aulan

Hotell- och turismprogrammet

10:15

Aulan

Individuellt alternativ, IM22a

10:00

Bromangymnasiets
entré

Naturvetenskapsprogrammet

09:15

Aulan

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

10:15

Aulan

Samhällsvetenskapsprogrammet

09:15

Aulan

Språkintroduktion, IM22s

09:00

sal 120

Teknikprogrammet

09:15

Aulan

VVS- och fastighetsprogrammet

09:15

Aulan

Vård- och omsorgsprogrammet

09:15

Aulan

Upprop sker digitalt. Du hittar tider och länk till upprop i classroom.

För dig som är ny på Bromangymnasiet

Här hittar du som ny elev på Bromangymnasiet information inför skolstarten:

Ny elev på Bromangymnasiet