Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kursbeskrivningar i-valet 2023

Närbild på en kvinna som sitter vid ett bord och skriver med en blyerspenna.

Är du nyfiken på att läsa mer om de kurser som finns med i årets i-val?

Alla elever i årskurs ett och två gör ett i-val oavsett vilket gymnasieprogram de går på. I-valet är en möjlighet att till exempel bredda din behörighet eller läsa kurser som du tycker är extra intressanta.

Läs mer om Individuella valet

Kursbeskrivningar i-valet 2023

Här kan du läsa mer om de kurser som finns med 2023 års i-val.

Du utvecklar dina kreativa sidor och skapar med bilden som uttrycksmedel, t ex linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur. Du får använda olika tekniker och lära dig om färglära och två- och tredimensionella bilder. Bildläraren lär dig knepen att lyckas med dina bildidéer. Kursen kan inte läsas av elever med TEDES-inriktning.

Här får du lära dig grunderna på våra vanligaste kompinstrument keyboard, trummor, gitarr och bas. Du kommer också att få lära dig att spela tillsammans med andra i grupp. Vi spelar musik från olika genrer och stilar.

Här får du lära dig att sjunga tillsammans med andra i kör på en grundläggande nivå. Du får prova på körmusik från olika genrer och tider, samt lära dig grunderna i röstvård och röstfysiologi.

Konstnärligt experimentellt arbete i textila material och tekniker. Mönsterkomposition, material- och teknikkombinationer. Schablontillverkning, tryckmetoder och färgning. Formgivningsprocessen och hur man reflekterar över och dokumenterar arbetsprocesser. Textila traditioner, kulturarv och kreativt nyskapande. Historisk och nutida textil formgivning.

Fortsättning på engelska 5. Behörighetsgivande. Obligatorisk på högskoleförberedande program.
(ej valbar för HT då det är obligatorisk kurs på programmet)

Vill du använda engelska som arbetsspråk? Är du intresserad av internationell kultur och kommunikation? Vill du avancera i både muntlig och skriftlig kommunikation? Då är Engelska 7 en kurs för dig. Kursen är det närmaste steget till universitetsengelskan du kan ta innan du är där. Du förväntas ha en god nivå på din engelska för du ska, under viss handledning, arbeta självständigt för att redovisa skriftliga och muntliga arbeten som är omfångsrika för att täcka flera av kursens mål.

Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden behandlar ämnet företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

Kunskap om hur livsstil och levnadsvanor påverkar människors hälsa samt kunskap om folkhälsoarbete i olika former. Folkhälsosjukdomar. Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn. Stress och stresshantering.Missbruk och beroende. Sexualitet, samlevnad, könssjukdomar. Nationella och internationella överenskommelser och bestämmelser för hälsoarbete.

Människors hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt. Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress. Kriser och krishantering.

I idrott 2 fördjupar vi oss inom det vi gjort i idrott 1. T.ex. bollspel, lekar, kondition och styrketräning på olika sätt, rörelse till musik. En hel del friluftsliv utomhus med t.ex. paddling, fiske, vandring, orientering, skridskoåkning m.m. är också något vi provar på. Vi tar också
upp en del teoretiska moment såsom: fysiologiska och psykologiska effekter av träning, idrottsskador, ätstörningar, doping med mera.

I kursen får du lära dig om varför handel mellan världens länder är så viktigt och hur den har förändrats över tid. Du får även lära dig vilka styrinstrument, tullar och andra handelshinder, som olika regeringar kan använda för att “skydda” det egna landet. Kursen behandlar även
hur olika ekonomiska samarbeten såsom EU, Världsbanken, WTO m fl påverkar oss och även vilka finansiella styrmedel, räntor och valutor, som används. Du kommer att lära dig om hur länders olika kultur kan påverka handeln och hur den globala resursfördelningen styr den ekonomiska utvecklingen.

Det här är kursen för dig som inte har läst juridik tidigare, men som ändå är
intresserad och nyfiken på ämnet kriminologi. Kursen handlar om gärningsmän och offer, återfall i brott och hur brottsligheten har
utvecklats över tiden. Vi går också igenom hur Kriminalvården jobbar och vilka straff och påföljder vi har i Sverige. Vad kan det bero på att en människa blir kriminell? Brott får ofta stora konsekvenser, för offret, gärningsmannen och för samhället. Hur ska vi få brottsligheten att minska? Dessutom innehåller kursen en liten inblick i kriminalitet i andra delar av världen.

I den här kursen får du lära dig om hur individer och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet både praktiskt och teoretiskt. Konflikthantering, kommunikation, samverkan och motivation är några av de saker som du kommer att få lära dig mer om.

(LIU - Lokal idrottsutbildning).

Ingång: fotboll, innebandy, handboll eller truppgymnastik, 100p


Kursen riktar sig till dig som redan är aktiv i någon förening inom idrotterna fotboll, innebandy, handboll eller truppgymnastik då tanken är att ha ett nära samarbete med föreningslivet. Kursens syfte är att arbeta med vald idrott ut ett hälsoperspektiv och ge dig chansen att få träna din idrott på skoltid Under kursen kommer vi arbeta med såväl praktiska som teoretiska moment som samtliga ska syfta till att utveckla ditt förhållande till din idrott.

Fortsättning på Idrott och hälsa specialisering 1.

Är du intresserad och nyfiken på hur du kan arbeta med din mentala förmåga i syfte att förändra eller hantera något i ditt liv bättre, då kan det här vara en kurs för dig. Mycket går att förändra bara man vill t.ex. börja träna, förändra dina vanor och rutiner för att må och fungera bättre i skola eller i vardagen eller hantera stress bättre. Hur då? Genom att träna
tanke och att agera. Målet med kursen är att du fått möjlighet att träna på att bli din egen mentala coach.

I naturkunskap 2 får du lära dig grundläggande kemi som gör att du förstår hur ämnen kan delas in i grupper och varför vissa reagerar med varandra. Kursen fokuserar på de delar av kemin som gör att du senare i kursen kan förstå den kemi som sker i människokroppen, vid t
ex matspjälkningen. Under avsnittet Universum får du lära dig om hur ämnen bildas när stjärnor lever och dör och vilka förutsättningar som finns för liv på andra platser än vårt solsystem. En stor del av kursen handlar om kroppens organ och organsystem och hur funktionen kan kopplas till den evolution människor och djur genomgått.

Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier. Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering.

Här får du lära dig grunderna i C#. C# är ett objektorienterat språk som har ett brett användningsområde. Det har stora likheter med andra vanliga programmeringsspråk vilket gör det till ett lämpligt nybörjarspråk, det går lätt att byta till andra språk om man kan C#. Som de flesta programmeringsspråk liknar det engelska och du kommer att träna
problemlösning och logiskt tänkande. I kursen lär du dig programmering för konsol och grafiskt gränssnitt.

"Varför gör människor som de gör?” – Detta är en fråga som du oavsett vad du kommer att jobba med, kommer att ha stor nytta av att ha kunskap om. I kursen kommer du bl.a. att få kunskaper om människors handlingar, sociala relationer och processer i såväl i samhället i
stort, som människors möten i vardagen. Undervisningen syftar till att utveckla kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter.

Fortsättning på svenska 1, läses i årskurs 2. Behörighetsgivande. Obligatorisk på högskoleförberedande program.
(ej valbar för VO då det är obligatorisk kurs på programmet)

Fortsättning på svenska 2. Behörighetsgivande. Obligatorisk på högskoleförberedande program.

En nybörjarkurs i spanska där du lär dig grunderna för att kunna föra enkla kommunikationer kring vardagliga situationer, platser, personen och intressen. Med hjälp av olika byggstenar i form av grammatik, ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser som används i olika situationer övar du dig på att förstå och gör dig förstådd.

Kursen förutsätter att du har läst moderna språk 1. Den fördjupar dina kunskaper i språket när du lär dig fler byggstenar för att kunna uttrycka dig i tal och skrift samt att förstå det talade och skrivna språk.

Kursen förutsätter att du har läst moderna språk 2. Den fördjupar dina kunskaper i språket när du lär dig fler byggstenar för att kunna uttrycka dig i tal och skrift samt att förstå det talade och skrivna språk. Möjlighet till utlandsvistelse finns i kursen.

Kursen förutsätter att du har läst moderna språk 3. Den fördjupar dina kunskaper i språket genom att du lär dig fler byggstenar för att kunna uttrycka dig i tal och skrift samt att förstå det talade och skrivna språket. Möjlighet att delta i utbyte finns även i några av språken.

Kursen förutsätter att du har läst moderna språk 4. Den fördjupar dina kunskaper i språket när du lär dig fler byggstenar för att kunna uttrycka dig i tal och skrift samt att förstå det talade och skrivna språk. Möjlighet till utlandsvistelse finns i några av språken.

Information lämnas av din yrkeslärare.