Träffa elevhälsan och prata HBTQI

Prideflaggan.

Under torsdag och fredag, 24-25 augusti kommer delar av elevhälsan finnas tillgängliga vid cafeterian på Bromangymnasiet där du kan få information om HBTQI och samtala.

- Att vara tonåring och befinna sig i gränslandet mellan barn och vuxen kan vara härligt och ibland svårt. Att ha tankar och funderingar kring sexuell läggning och könsidentitet kan vara ytterligare ett orosmoment i en ung människas liv. Skolan ska vara en öppen och inkluderande miljö för alla och genom att stötta pride står vi bakom att här ska alla ungdomar ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Genom att befinna oss bland eleverna kan vi också sprida information samt svara på frågor och funderingar, säger skolkurator Anna Strömberg.

Elevhälsan finns på plats under torsdag och fredag, 24-25 augusti vid cafeterian på Bromangymnasiet. Möjlighet ges att delta i ett quiz, där du kan vinna olika priser. Pride är ett samarbete som sträcker sig över hela skolan och personalen i biblioteket visar upp böcker som är aktuell utifrån ämnet.

Så här års färgas Glada Hudik i regnbågens färger under en hel vecka och avslutas med Prideparaden. Att uppmärksamma och ständigt arbeta aktivt med HBTQI-frågor är en viktig del av kommunens arbete för allas lika värde.

Ta del av hela prideprogrammet och läs mer om kommunala aktiviteter under prideveckan