Regler för elevdator - Bromangymnasiet

Alla elever från årskurs 1 i gymnasiet i Hudiksvalls kommun får under sin studiegång tillgång till en dator.

Vem har ansvar för datorn?

Du som elev har totalansvar för datorn och tillhörande utrustning. Det innebär att om dator eller tillhörande utrustning blir stulen eller förstörs kan du bli ersättningsskyldig.

Om laddaren till datorn blir stulen, förstörs eller på något annat sätt försvinner ansvarar du själv för att införskaffa en ny. Skolan har ingen möjlighet att tillgodose med lån eller försäljning av laddare.

Om det finns anledning att misstänka olaglig handling görs alltid en polisanmälan. Tänk på att all trafik lagras och kan granskas av kommunens tekniker om det anses finnas skäl till det. Du ansvarar för vad som laddas ner på datorn och vad den används till. Du ansvarar även för vad ditt personliga Google-kontot används till.

Vem kan hjälpa till vid tekniska problem?

Uppstår det något problem med datorn ska du kontakta receptionen.

Vem står för kostnader om reparation behövs?

Vid behov skickas datorn iväg för bedömning om det är garantifel eller handhavandefel. Beskriv därför så noggrant som möjligt felet och vilka eventuella åtgärder som gjorts.

Om det är ett garantifel kommer problemet lösas via garantin. Om det inte är ett garantifel kan du komma att få ett kostnadsförslag för åtgärd och kan komma att få stå för kostnaden för reparationen, alternativt betala för en ny dator till kommunens aktuella inköpspris.

Kan jag få en lånedator?

Ja, om datorn behöver repareras får du en lånedator under tiden.