ErasmusPRO - året efter du tagit studenten

Publicerad den 18 januari 2019

Visste du att du kan åka på utlandspraktik efter du gått ut från Bromangymnasiet? ErasmusPRO ska ge dig en inblick i den bransch du tänker dig för framtida studier och jobb. Genom att söka ErasmusPRO kan du vara utomlands tre eller sex månader. Du kan även vara i tre länder under tre månader i taget eller tänka ut en annan kombination. ErasmusPRO är en fantastisk möjlighet att öka dina chanser till jobb både i Sverige och utomlands för att du vågar något annorlunda och skaffar dig en bredare erfarenhet i branschen. Det är också ett guldläge för det företag eller den organisation som välkomnar dig eftersom de får se vad du går för utan att behöva anställa dig.

Kostar ErasmusPRO någonting?

Resor, uppehälle (boende, lokala resor, mat) och försäkringar betalas med medel från Bromangymnasiets EU-finansierade projekt.

Vem kan söka?

Du som går på teknikprogrammet eller ett yrkesprogram. För att vi ska känna oss trygga med att du kan vara utomlands under en längre period krävs även att du gjort minst en lyckad APL Utomlands tidigare under dina gymnasieår. Du som går år 3 i år - 2019 - och inte tidigare gjort APL Utomlands måste göra minst två veckor APL under vårterminen 2019 (nu) för att kunna söka ErasmusPRO.


Villkor och kontrakt

Kontrakt skrivs med Bromangymnasiet. Villkoret är att perioden måste vara genomförd inom ett år från din examensdag från gymnasiet.

Ansökan

Vi tar in intresseanmälningar löpande.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden