Skolsköterskor och skolläkare på Bromangymnasiet

  • Arbetet på skolan är inriktat på att förebygga, upptäcka och åtgärda hälsoproblem. Som elev är du alltid välkommen till mottagningen, både när du råkat ut för olycksfall eller inte mår bra fysiskt eller psykiskt.
  • Du som förälder/vårdnadshavare är också välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller känner oro för ditt barn.
  • Alla elever i årskurs 1 erbjuds en tid hos skolsköterskan för samtal kring livsstil och hälsa.
  • Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.
  • Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Hur bokar jag tid hos skolsköterskan?

Tid hos skolsköterskan kan bokas via personligt besök, telefon eller e-post.