Försäkringar för dig på Bromangymnasiet

Som elev på Bromangymnasiet har du automatiskt en olycksfallsförsäkring via kommunens olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar.