Mentorskap

En elev sitter vid ett litet runt träbord och gör antecknar på ett papper inne hos sin mentor. På den vita väggen hänger en tavla och i bakgrunden syns ett skrivbord med två datorskärmar på.

En mentors arbetsuppgifter är att vara handledare åt dig som elev under studietiden och är den som du och dina vårdnadshavare i första hand kan vända sig till med förfrågningar och problem.

Att gå på gymnasiet innebär stort eget ansvar och många egna beslut. Din mentor är den person som är ditt "bollplank" under utbildningen.

Vad kan min mentor hjälpa mig med?

Tillsammans med mentor kan du planera din utbildning, tala om olika alternativ och hur du ska nå dina mål, diskutera hur du trivs samt lämna synpunkter på utbildningen med mera. I samband med mentorssamtalet har du möjlighet att via mentor informera lärare om sådant som är av betydelse för din studiesituation.

Din mentor kommer att:

  • gå igenom din studieplan och förklarar den för dig
  • genomföra utvecklingssamtal med dig och din vårdnadshavare en gång per termin.
  • Om det blir aktuellt: Rapporterar oacceptabel frånvaro till skoladministrationen
  • Ta hjälp av elevhälsan om det uppstår problem som påverkar dig och din studiesituation.
  • Informerar dina vårdnadshavare vid behov. Myndiga elever måste först ge sitt medgivande.
  • Dokumenterar alla åtgärder som vidtas kring din studiesituation.

Överrenskommelse med dig som elev

Du som elev behöver fylla i en överrenskommelse via e-tjänst. Om du är under 18 år så är det din vårdnadshavare som fyller i överrenskommelsen.

Länk till Överrenskommelse med elev, Bromangymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.