Verksamhetsplan och handlingsplaner för Bromangymnasiet

Vad är Bromangymnsiets vision? Vilka är skolans mål? Hur ska Bromangymnsiet jobba vid brand, hot och våld samt tobak, alkohol och droger? Här har vi samlat Bromangymnasiet verksamhetsplan och handlingsplaner.

Bromangymnasiets verksamhetsplan

Vision

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats där du genom ett aktivt lärande erhåller hållbara kunskaper och en stark tro på framtiden.  Alla ska uppleva; jag kan, jag vill, jag vågar och jag gör.

Den dagliga verksamheten ska präglas av ett utforskande arbetssätt för både elever och personal. Vi ska stärka allas nyfikenhet för att skapa ett livslångt lärande för alla i vår organisation.

Våra mål

  • Alla elever ska uppnå gymnasieexamen
  • Alla elever upplever att de utmanas till att nå högre betyg
  • Alla yrkeselever utmanas att nå grundläggande högskolebehörighet

  • Skolan är en mötesplats där alla är trygga
  • Arbetsmiljön är gynnsam så att alla elever och all personal upplever att de trivs
  • Nolltolerans mot diskriminering och kränkningar

  • Eleverna ska vara med och påverka på olika nivåer

  • Hållbar utveckling ska bedrivas utifrån de tre perspektiven ekologiskt, ekonomiskt och socialt
  • Hållbarhetsprinciperna ska beaktas i alla beslut

Handlingsplaner på Bromangymnasiet