• Start
  • » Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

På Bromangymnasiets gymnasiesärskola kan du förbereda dig för att studera vidare, söka arbete och för ett aktivt deltagande i samhället. Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns yrkesinriktade Nationella program. Det finns också Individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Träning till ökad självständighet går som en röd tråd genom all verksamhet och vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring dig som elev. Hos oss hittar du speciallärare, specialpedagoger, assistenter och teckenlärare. Vi har moderna och trivsamma lokaler som är väl anpassade. Utbildningen är flexibel och individanpassad.

Skolskjuts

Du som går i gymnasiesärskola kan få skolskjuts mellan ditt hem och din skola.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig

Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden