Gymnasiesärskolan

På Bromangymnasiets gymnasiesärskola kan du förbereda dig för att studera vidare, söka arbete och för ett aktivt deltagande i samhället. Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

På gymnasiesärskolan finns det yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Träning till ökad självständighet går som en röd tråd genom all verksamhet och vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring dig som elev. Hos oss hittar du speciallärare, specialpedagoger och assistenter. Vi har moderna och trivsamma lokaler som är väl anpassade. Utbildningen är flexibel och individanpassad.

Skolskjuts till gymnasiesärskolan

Du som går i gymnasiesärskola kan få skolskjuts mellan ditt hem och din skola.

Läs mer om skolskjuts på Hudiksvalls kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.