Fordonsvård och godshantering

På Gymnasiesärskolans program för fordon och godshantering får du lära dig fordonsvård, hjul- och däckservice, samt underhåll och reparationer av bilar och andra motorfordon.

Två dagar i veckan får du undervisning av yrkeslärare och resten av veckan är det undervisning i vanliga skolämnen som svenska, engelska, matematik. Undervisningen ska anpassas till dina förutsättningar och behov. 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL 

Under dina 4 år på skolan kommer du att vara ute på minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du är på en arbetsplats för att i verkligheten lära dig grunderna för yrket. På arbetsplatsen tränar du och använder de kunskaper du får på programmet. 

Betyg 

Läraren ska bedöma dina kunskaper och jämföra dem med kraven som finns för betygsstegen A, B, C, D och E.

Gymnasiesärskolearbete

I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiearbete. Det ska passa ihop med programmålen och din utbildning. Gymnasiesarbetet ska visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde.

Individuell studieplan

Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnen och kurser som du läser under din gymnasietid. Alla beslut om vad du ska läsa och arbeten som du utför ska finnas med i din studieplan.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?‌
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
900p

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1

200

Engelska 1

100

Matematik 1

100

Idrott och hälsa 1

200

Estetisk verksamhet

100

Samhälskunskap 1

50

Regligionskunskap 1

50

Historia 1

50

Naturkunskap 1

50Programgemensamma ämnen
600p

Fordonsbranschen

200

Fordonsteknik 1

200

Godshantering 1

200Individuellt val

Exempel; idrott, matlagning, musik, trafikkunskap, textil och design

200p
Gymnasiesärskolearbete
100p


Programfördjupning (exempel)

700p


Fordonsvård-personbilar


Fordonsteknik 3


Hjulutrustningsteknik 1


Service och bemötande 1


Godshantering 2


Material och verktyg 1


Entreprenörskap


Hem- och konsumentkunskap 1


Digital kompetens