Om Bromangymnasiet

Vi erbjuder hela 14 nationella gymnasieprogram – nio yrkesprogram och fem högskoleförberedande program. Så chansen att du hittar något som passar just dig är stor.

Vilket program passar just dig?

Något vi är mycket stolta över är att vi erbjuder introduktionsprogram samt nationella idrottsutbildningar som gör att du kan kombinera din gymnasieutbildning med en satsning på en idrottskarriär.Våra program och specialinriktningarAnpassad gymnasieskola

Vill du satsa på din idrott?

På Bromangymnasiet har du möjlighet att kombinera din gymnasieutbildning med ditt idrottande. Här hittar du information om vilka idrottsprofiler som du kan läsa hos oss:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vi ger dig goda kunskaper

Vår vision är att vi ska vara en mötesplats där du får goda kunskaper och en stark tro på framtiden, genom aktivt lärande.

Skolans mål – resultat, delaktighet och inflytande

Klassråd, programforum och i lärarnas pedagogiska planering i olika ämnen är exempel på forum där du som elev har möjlighet att påverka. Vi vill även att du ska ha en bra arbetsmiljö, där skolans lokaler och utrymmen är lika viktiga som din känsla av trivsel och trygghet på skolan.

Vårt mål är att du under dina tre år hos oss ska stimuleras och få möjlighet att ta examen med så höga betyg som möjligt. Vi strävar även efter att du ska få vara delaktig i viktiga beslut om din skolgång och att du ska ha möjlighet att påverka din studietid på skolan.

Bromangymnasiets samarbete med näringslivet

Under din studietid får du möjlighet att samarbeta med lokala och internationella företag och organisationer. Gymnasiet har ett välutvecklat samarbete med näringslivet i Hudiksvall, som också engagerar sig i våra utbildningar. Vi har flera representanter från arbetslivet som är med och utformar gymnasieprogrammens innehåll och genomförande för att utbildningarna ska bli så bra som möjligt och möta företagens behov. Företagen erbjuder dessutom praktik- och lärlingsplatser inom vissa program, liksom även sommarjobb.

Läs mer om vårt samarbete med näringslivet

Vad får jag som elev?

Under din studietid får du möjlighet att samarbeta med lokala och internationella företag och organisationer. Gymnasiet har ett välutvecklat samarbete med näringslivet i Hudiksvall, som också engagerar sig i våra utbildningar. Vi har flera representanter från arbetslivet som är med och utformar gymnasieprogrammens innehåll och genomförande för att utbildningarna ska bli så bra som möjligt och möta företagens behov. Företagen erbjuder dessutom praktik- och lärlingsplatser inom vissa program, liksom även sommarjobb.

Läs mer om vårt samarbete med näringslivet

Som elev på Bromangymnasiet kan du delta i flera olika internationella projekt och utbyten. Du har bland annat möjlighet till utlandspraktik, språkresor och studieresor. I våra internationella samarbeten utvecklar du din förståelse för andra kulturer och får möjlighet att bli bättre på språk. Vi har samarbeten med bland andra England, Skottland, Irland, Frankrike, Spanien, Italien, Polen och Tyskland.

För att du som elev ska ha en skola där du trivs och känner dig trygg arbetar alla på Bromangymnasiet med skolans värdegrund. Värdegrunden består av följande ledord: sedd och hörd, kommunikation, empati, uppmuntran, sunt förnuft, jämlikhet, ödmjukhet, utmaningar, hänsyn, engagemang, ansvar och hållbarhet.

Bromans värdegrundspussel

Din hälsa och ditt lärande går hand i hand. Elevhälsan finns för dig om du behöver någon att prata med. Om du till exempel skulle må dåligt, om pluggandet känns tungt eller om du har problem med relationer finns skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och arbetsterapeut här för att ge dig hjälp och stöd. Det finns även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan på Bromangymnasiet

Som elev på Bromangymnasiet har du en mentor som du träffar minst en gång per termin för utvecklingssamtal. För att du ska nå dina studie- och framtidsmål erbjuder vi dig stöd och hjälp om du behöver. Studie- och yrkesvägledare finns på plats om du har frågor som rör din gymnasieutbildning eller om du funderar över hur du kan nå ditt drömyrke.