Hållbarhetsarbetet på Bromangymnasiet

En grön pusselbit med ordet hållbarhet skrivet på bredvid ett pussel med olika värdegrundsord

Hållbarhet är en del av Bromangymnasiets värdegrundspussel.

På Bromangymnasiet jobbar vi med hållbarhet genom att göra klimatsmarta val.

Du som elev är framtidens generation och en viktig del för att skapa hållbara lösningar i stort som smått. Vi på Bromangymnasiet jobbar för att stärka dig i att göra medvetna val för att ökad hållbarhet.

Exempel på vårt hållbarhetsarbete:

Kranmärkt innebär att vi väljer att dricka tappvatten från kranen istället för vatten på flaska.

Det innebär till exempel att:

  • vår skolrestaurang endast serverar svenskt kranvatten och inte förpackat vatten.
  • vid interna och externa möten, konferenser, utbildningar och andra event som organiseras av oss på Bromangymnasiet så serverar vi endast svenskt kranvatten och köper inte förpackat vatten.

Kranvatten är alltid lokalproducerat och distribueras i ledningar, vilket är mycket energisnålt. Förpackat vatten kräver tillverkning och tunga transporter och orsakar onödiga utsläpp och avfall.

Kranmärkts logotyp

På Bromangymnasiet uppmuntrar vi alla till hållbara transportsätt till och från skolan. Vi jobbar för att fler ska välja cykel som transportmedel för miljöns och hälsans skull.

För att underlätta för dig att ta cykeln har vi till exempel:

  • flera cykelställ på skolan för att det ska vara lätt att parkera din cykel.
  • en cykelpump som finns att låna i receptionen.
  • två cykelhjälmar som finns att låna i receptionen. 

Framåt kommer vi även att se över väderskydd för cyklar, tjänstecyklar på plats, en cykelpolicy samt aktiviteter för att uppmuntra till att välja cykel som transportmedel till och från skolan.

Vi jobbar för att en stor andel av våra sopor ska hamna i återvinningen istället för att slängas.

Vi har tagit bort alla sopkorgar i våra klassrum och infört ett enhetligt system för sortering av sopor på skolan. Vid flera stationer runt om på skolans allmänna ytor sorterar vi våra största avfallsflöden, som tillexempel pantbrukar, papper, wellapp/pappersförpackningar och brännbart. Vi har också en stor återvinningscentral på skolan där vi samlar upp våra mindre avfallsflöden som batterier, glödlampor, metall mm.

Bromangymnasiet har som mål att minska våra flygresor inom internationella relationer. Det innebär att vi överväger andra alternativ inom alla resor som vi bokar.

Vi har upprättat en logg där vi loggar alla våra resor så vi tydligt kan följa upp hur väl vi lyckas med vårt mål - att minska vår andel flygresor där det är möjligt.

Skolverket har tilldelat Bromangymnasiet utmärkelsen Skola för hållbar utveckling för ett framgångsrikt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Vi har tydligt angett hållbarhet som ett mål för hela vår verksamhet. Det innebär att alla arbetslag jobbar med aktiviteter kopplat till hållbarhet. Målet är att vi ska andas hållbarhet och att det ska synas i allt från lärande till praktiska saker som vi ser på skolan.

Skola för hållbars utvecklings logotyp

Satsningen Klimatlådan är ett steg för att minska matsvinnet och spara på miljön, något som också ligger i linje med skolans hållbarhetsarbete.

Ett viktigt steg för att minska matsvinnet är att bli mer medvetna om hur vi tar hand om våra resurser på bästa sätt, från odling, transport och tillagning. Klimatlådan är ett bra exempel på hur vi gör det.

Vad är Klimatlådan?

Klimatlådan innebär att elever och anställda på Bromangymnasiet kan fylla en medhavd matlåda med överbliven mat efter lunchens slut. De betalar maten till självkostnadspris som är 35 kronor och betalningen görs via Swish.

Syftet med klimatlådan är inte att bedriva försäljning av lunch så som andra privata aktörer, utan syftet med klimatlådan är att minska på matsvinnet. Därför erbjuds enbart personal och elever, som redan har tillgång till matsalen, att köpa den överblivna maten till självkostnadsprecis.

Det är inte en självklarhet att matlådor kan säljas varje dag, utan det beror helt på om det finns mat kvar från dagens lunch. Köken får med andra ord inte producera mer mat för att fler ska komma och köpa. Måltiderna är dessutom inte alltid kompletta, utan det är det som finns kvar från dagens lunch, som inte kan sparas eller servers vid annat tillfälle, som erbjuds i klimatlådan.