Internationella relationer - utveckla förståelse för andra kulturer

Tre personer går med resväskor

Internationella relationer på Bromangymnasiet ger elever och personal möjlighet att utveckla förståelsen för andra kulturer. Vi vill erbjuda en större förståelse för varför vi är som vi är, varför andra är som de är - och hur vi tillsammans kan nå uppsatta mål på ett konstruktivt sätt. Internationella relationer hjälper oss att se längre - bortom oss själva.

Det globala samhället möter idag många utmaningar. En viktig del för att ta sig an dessa utmaningar handlar om att utveckla förståelsen för andra kulturer och individer. Vi erbjuder elever och personal möjligheten att vidga perspektiven på sig själva, på andra och på olika livsvillkor runt omkring i världen.

I och med en lärsituation utomlands ges också möjlighet att erfara, beskriva och omsätta lärandet inom ramen för sin utbildning eller yrkesroll. Internationella relationer kan utveckla ditt självledarskap och förmågan att påverka och leda andra. Internationella relationer gör oss även bättre på att kommunicera och samarbeta.

EU:s utbildningsprogram Erasmus+

På Bromangymnasiet förvaltar vi strategiskt medel i EU:s utbildningsprogram Erasmus+ och använder input och lärdomar för att ge elever och personal omvärldsorientering och möjligheten att reflektera utifrån konkreta upplevelser, en erfarenhet som är meriterande på dagens arbetsmarknad.

Det finns flera sätt att finansiera både skolutveckling och internationella samarbeten. Erasmus+ är vårt främsta verktyg, men inte det enda.

Bromangymnasiets internationella relationer inom Erasmus+

Studieförberedande program

 • Gruppresor för elever inom språken engelska, franska, italienska, spanska, tyska och NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) samt Naturvetenskapliga programmet. Samarbetena utformas med våra partnerskolor.
 • Jobbskuggning för personal inom studieförberedande program (på skolor, företag och andra organisationer)
 • Lärare kan ha undervisningsuppdrag utomlands

Vi tar även emot personal och elever från flera av våra samarbetspartners.

Yrkesutbildning

 • Elever gör Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands
 • Gruppresor för elever där programmet skapas med en partnerskola
 • Jobbskuggning för personal inom yrkesutbildning (på skolor, företag och andra organisationer)
 • Lärare kan ha undervisningsuppdrag utomlands

Vi tar även emot personal och elever från flera av våra samarbetspartners.

De länder där vi har samarbetspartners idag:

 • Belgien
 • Cypern
 • Danmark
 • Finland (Åland)
 • Frankrike
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Nederländerna
 • Norge
 • Portugal
 • Spanien
 • Tyskland

Valet av samarbetspartner utomlands styrs av ett av följande alternativ eller en kombination av dem:

 • behoven hos branscherna - som därmed är våra utvecklingsområden
 • geografisk närhet för att främja grönare resande
 • relationer som upparbetats under en längre tid

Vad vill vi uppnå?

Utöver de mål som EU satt upp för Erasmus+ är målet med våra internationella relationer att programmens personal ska ges möjlighet att med EU-finansiering få uppdaterad, relevant fortbildning och därmed kunna utveckla undervisningen i de olika programmen inom studieförberedande utbildning och yrkesutbildning. Vi behöver utvecklas för att möta de kompetensbehov som framtida arbetsgivare har genom att ligga steget före.

Eleverna ges möjlighet att vidga sina perspektiv internationellt och att samtidigt utvecklas språkligt, kulturellt och yrkesmässigt för att öka sina chanser till fortsatta studier och arbete inom och utanför Sverige.

Vi följer en plan för att successivt göra resandet till våra samarbetspartners grönare och vi ser att Internationella Relationer är ett användbart verktyg i vårt hållbarhetsarbete. Inom Internationella Relationer beaktar vi de olika aktiviteterna utifrån deras hållbarhet, det vill säga ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. I dagens verklighet är det viktigare än någonsin att vi möts internationellt och lär av varandra.. och helst tillsammans. 

Med Erasmus+ utvecklar vi både Bromangymnasiets studieförberedande program och våra yrkesprogram. Vi utgår från behoven som kommit oss till del från branscherna och det som efterfrågas från högre utbildning samt från arbetsgivare/marknaden.

Erasmus+

Hur kan jag delta?

Arbetsförlagd utbildning utomlands ger dig som elev, utöver en yrkesmässig utveckling, möjlighet att växa genom möten med nya människor i nya situationer där du övar dig på språk och kommunikation i en annan kultur. En väl genomförd APL utomlands är en merit som visar att du kan, vill och vågar.

Hur ansöker jag APL Utomlands?

Läs mer och ansök till APL Utomlands Länk till annan webbplats.

Språkutbyten erbjuds till dig som läser språk: spanska, franska, italienska eller tyska.

Hur ansöker jag till ett språkutbyte?

Prata med din språklärare.

Vilka länder kan jag åka till?

Frankrike, Annecy:

Du som läser franska steg 4 och 5 reser med lärare till Lycée Charles Baudelaire i Annecy, Frankrike. Annecy ligger nära Genève där vi gör besök på atomfysiklaboratoriet CERN, Röda Korset och FN. I Annecy bor du hos en värdfamilj. Franska elever och deras lärare besöker sedan oss i Hudiksvall och bor i värdfamiljer.

Spanien, Valencia:

Sedan 2008 har Bromangymnasiet ett utbytesprojekt med Valencia i Spanien för steg 4 och 5. Du får åka till Valencia för att öva upp spanskan i realtid och uppleva den spanska kulturen. I Spanien bor du hos en värdfamilj. Elever och lärare från Valencia besöker sedan oss och bor i värdfamiljer. I steg 5 går resan dit med tåg.

Italien, Lucca:

Steg 2 och 3 italienska har ett utbyte med ett par skolor i Lucca, Toscana. Du får delta i undervisningen, du får uppleva arkitektur, historia, språk och konst med alla sinnen.

Tyskland,Berlin:

Ett samarbete håller på att byggas upp under våren 2024.

Irland, Galway (endast för elever på Teknikprogrammet)

Elever i År 2 reser under en vecka till Galway, Irland, för att uppleva naturen, kulturen och för att få ett språkbad; eleverna göra sina muntliga nationella prov på plats.

Danmark (endast för elever på Naturvetenskapsprogrammet)

Programmet har ett samarbete med Grenaa, Danmark, inom främst biologi. Elever i År 2 söker en plats i det årliga utbytet som fokuserar på hållbarhet. Gruppen reser med tåg så mycket och så långt det går.

Personal på Bromangymnasiet kan fortbilda sig utomlands genom jobbskuggning. Jobbskuggning varar som regel fem dagar plus två resdagar. Rektor, arbetslag och den enskilde läraren planerar jobbskuggning utifrån personens/programmets utvecklingsbehov. Personal talar med närmaste chef om möjligheten att få jobbskugga.

Prenumerera på nyheter från Internationella relationer

Håll dig uppdaterad med det senaste från arbetet med Internationella relationer genom att prenumerera på våra nyheter.

Hantera prenumeration