Internationella relationer - utveckla förståelse för andra kulturer

Som elev på Bromangymnasiet kan du delta i internationella projekt och utbyten. Du har möjligheter till utlandspraktik, språkresor, studieresor och övriga utbyten.

I våra internationella samarbeten får både elever och lärare utveckla förståelse för andra kulturer och bli bättre på språk. Exempel på länder där vi har samarbeten är England, Skottland, Irland, Frankrike, Spanien, Italien, Polen och Tyskland.

Vem kan delta i internationella projekt och utbyten?

Alla elever på Bromangymnasiet kan delta i internationella projekt och utbyten.

Vad finns det för olika projekt och utbyten?

Ungefär 200 elever per år åker på APL utomlands. Detta är för dig som går på teknikprogrammet, anpassade gymnasieskolan eller på något av våra yrkesprogram. Du har möjlighet att söka utlandspraktik på till exempel skolor, idrottsanläggningar, restauranger, hotell, forskningscentrum, industrier, butiker och äldreboende runt om i Europa.

Arbetsförlagd utbildning utomlands ger dig som elev, utöver en yrkesmässig utveckling, möjlighet att växa genom möten med nya människor i nya situationer där du övar dig på språk och kommunikation i en annan kultur.  En väl genomförd APL utomlands är en merit som visar att du kan, vill och vågar.

Hur ansöker jag APL Utomlands?

Läs mer och ansök till APL Utomlands

Ungefär 50 elever åker årligen under fyra veckor efter årskurs 2. Detta kan alla söka.

Hur ansöker jag till sommarpraktik utomlands?

Ansökan är inte öppen.

För dig som läser språk: spanska, franska, och italienska.

Hur ansöker jag till ett språkutbyte?

Prata med din språklärare.

Vilka länder kan jag åka till?

Frankrike, Annecy:

Du som läser steg 4 och 5 reser med lärare till Lycée Charles Baudelaire i Annecy, Frankrike. Annecy ligger nära Genève där vi gör besök på atomfysiklaboratoriet CERN, Röda Korset och FN. I Annecy bor du hos oss en värdfamilj. Franska elever och deras lärare besöker sedan oss i Hudiksvall och bor i värdfamiljer.

Spanien, Valencia:

Sedan 2008 har Bromangymnasiet ett utbytesprojekt med Valencia i Spanien. Du får åka till Valencia för att öva upp spanskan i realtid och uppleva den spanska kulturen. I Spanien bor du hos en värdfamilj. Elever och lärare från Valencia besöker sedan oss och bor i värdfamiljer. 

Italien, Lucca:

Steg 3 italienska har ett utbyte med ett par skolor i Lucca, Toscana. Du får delta i klassrumsundervisningen och tränar både italienska och engelska. I Lucca bor du hos värdfamilj. Elever och lärare från Lucca besöker sedan oss och bor i värdfamiljer. 

Du som går ett yrkesprogram kan åka på utlandspraktik efter examen från Bromangymnasiet. Genom att söka ErasmusPRO kan du vara utomlands 6 månader.

Hur ansöker jag till ErasmusPRO?

Läs mer här och ansök till ErasmusPRO

Du som är lärare på Bromangymnasiet och som arbetar med yrkeselever kan fortbilda dig utomlands genom jobbskuggning. Jobbskuggning varar som regel fem dagar plus två resdagar.

Beroende på innehåll har vi flera internationella samarbetsprojekt där olika elevgrupper ingår.

EU-projekt och globala mål för hållbar utveckling

Bromangymnasiet deltar i flera EU-projekt där du som elev och medarbetare har möjlighet att delta. Varje projekt jobbar utifrån de globala målen för hållbar utveckling. Globaliseringen och klimatanpassningen är här för att stanna och internationellt samarbete är nödvändigt för att lösa vår tids problem. Vi jobbar därför för att du som elev ska förbereda dig för en alltmer global och hållbar arbetsmarknad. Vi arbetar för att hitta nya platser med kortare reseavstånd och hos organisationer som jobbar miljömedvetet eller inom miljöområdet. Vi erbjuder även möjlighet att åka tåg till vissa resmål.

Läs mer om de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående EU-projekt

ACEs: an interprofessional experience

Vad handlar projektet om?

För stor del av europas barn och tonåringar avbryter studierna eller går inte ut med examensbevis. I projektet vill man förändra detta. Projektet är ett samarbete mellan elevhälsan och mobila teamet tillsammans med England, Spanien och Italien. Cirka 100 000 ungdomar börjar i gymnasiet varje år. Många av dem hoppar av eller lämnar med ofullständiga betyg.

Vad är syftet med projektet?

Bättre samordning av resurser hos olika stödfunktioner för barn och ungdomar i och utanför skolan.

Vad ska projektet bidra till?

Färre skolavhopp.

Vilka hållbarhetsmål berörs av projektet?

 • God hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbara städer och samhällen

Projekttid

2018-2020

Projektnamn

Cooking with Colour

Vad handlar projektet om?

Utveckling av arbetssätt. Digitalt nytänk kring matens hantverk, historia och uppgradering för att möta hållbarhetsmål. Att lära känna sin egen och ett annat lands matkultur samt uppgradera till en mer hållbar mathållning utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Projektet är ett samarbete mellan restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell- och turismprogrammet med Vieste i Puglia, Italien. 

Vad är syftet med projektet?

Att höja motivationen hos eleverna att vara med i undervisningen och gå ut med ett fullständigt slutbetyg.

Vad ska projektet bidra till?

Att lärare och elever använder digitala hjälpmedel för att dela kunskap och erfarenheter. De kan då lättare lära av varandra på ett attraktivt och smidigt sätt där inte heller språket inte är ett hinder. Ökad närvaro, bättre resultat. 

Vilka hållbarhetsmål berörs av projektet?

 • Ingen hunger
 • God hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Hav och marina resurser
 • Bekämpa klimatförändringarna

Projekttid:

2019-2021

Projektnamn

Macroalgae Initium

Vad handlar projektet om?

Norge leder nio partners tillsammans med Danmark, Irland och Bromangymnasiet. Odling, forskning och vitt skilda användningsområden av alger (tång) utforskas och sprids. Elever och lärare på naturvetenskapsprogrammet deltar.

Vad är syftet med projektet?

Att elever och personal på grundskolenivå ska få mer kunskap om alger som kan utvecklas till småskalig och storskalig industri med flera tillämpningar för att:

 • göra vår mat nyttigare
 • utrota svält
 • Utveckla hållbar odling av grödor
 • användas som djurfoder
 • finna nya material för att ersätta till exempel plastprodukter och mycket annat.

Vad ska projektet bidra till?

Kunskap hos grundskolepersonal och deras elever i Europa och resten av världen. Ett undervisningsmaterial produceras i projektet.

Vilka hållbarhetsmål berörs av projektet?

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Hållbarhetsindustri
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hav och marina resurser
 • Ekosystem och biologisk mångfald.

Projekttid

2019-2021

Projektnamn

Personality, Perseverance, Practice, Protection, Promotion: supporting our young sports athletes to succeed in their dual careers

Vad handlar projektet om?

Danskt initiativ för lyckad kombination av ungas satsning på både studier och sport. Danmark leder projektet tillsammans med Belgien, Cypern och Hudikgympan samt Bromangymnasiet

Vad är syftet med projektet?

Att ta reda på varför så många unga slutar med sin sport.

Vad ska projektet bidra till?

En medvetenhet om vad avhopp beror på.

Vilka hållbarhetsmål berörs av projektet?

 • God hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Hållbara städer och samhällen

Projekttid

2019-2021

Projektnamn

GLO-VET - making vocational education promote global responsibility and sustainable actions:

Global Responsability and Sustainable Actions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad handlar projektet om?

Hållbarhetsprojekt med Finland och Lettland och handels- och administrationsprogrammet. Leds av Luksia, känd partner i Finland.

Vad är syftet med projektet?

Att yrkesutbildning blir mer klimatsmart

Vad ska projektet bidra till?

Att pedagogisk personal ska undervisa på ett sätt som inkluderar ställningstaganden utifrån klimatförändringarna och ta ökat ansvar för hållbar utveckling i det egna arbetet inom yrkesutbildning. Detta ska ske genom att de globala målen (SDG) i undervisningen och genom samarbete med aktörer utanför skolan.

Vilka hållbarhetsmål berörs av projektet?

 • God utbildning för alla
 • Hållbarhetsindustri, innovationer och infrastruktur
 • Bekämpa klimatförändringarna

Projekttid

2019-2022

Bild med EU-symbol och texten Medfinansierat av EU-programmet Erasmus+
Bild med EU-symbol och texten Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union