Tillgänglighetsredogörelse för bromangymnasiet.se

Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur bromangymnasiet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Det är Hudiksvalls kommun som står bakom den här webbplatsen och vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker bromangymnasiet.se. Vi vill att kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Bromangymnasiet.se är delvis förenlig med nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Läs mer om WCAG 2.1:

Läs mer om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bromangymnasiet.se som inte är tillgängligt för dig, kontakta oss genom att:

 • Ringa Bromangymnasiets växel:

0650-197 00

 • Skicka e-post till:

bromangymnasiet@hudiksvall.se

 • Besöka Bromangymnasiet, Gymnasievägen 4, Hudiksvall

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så får vi veta att problemet finns.

Du kan rapportera brister antingen genom att:

 • Använda Tyck till-knappen som finns längst ner på varje sida
 • Skicka e-post till:

kommunikation@hudiksvall.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bristande förenlighet med lagkravet

Genomgående problem för webbplatsen i sin helhet är:

2.4.4 (A): Skriv tydliga länkar

 • Länkar till dokument: Det förekommer länkar till dokument som saknar information som är viktigt för användare som använder hjälpmedel. Länken bör meddela hjälpmedel om att den öppnas i nytt fönster/laddas ner samt storlek på dokumentet.
 • Övertydliga länkar: Det förekommer enstaka för långa och övertydliga länktexter på vår webbplats, vilket försämrar upplevelsen för skärmläsaranvändare. Exempelvis innehåller vissa länktexter förklaringar som "Länk till" och "Klicka här".

1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Webbsiten har överlag bra textalternativ till alla bilder, dock är vissa texter för långa.

1.3.1 (A) Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Det finns sidor som har listor med länkar, men där listan inte är markerade som länklistor med hjälp av <ul> <li> taggar.

1.4.4 (AA) Se till att text går att förstora utan problem

I enstaka fall är sidomenyn ibland svårläst när den innehåller långa texter. Det skulle underlätta för användaren om det var lite mer luft mellan menyalternativen.

1.4.10 (AA) Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Det förekommer problem med att vissa element blir avklippta. Test utfört med 1280 pixlar brett webbläsarfönster zoomat till 400 procent. 

 • Loggan i sidhuvudet blir avklippt vilket gör att ”Bromangymnasiet” inte går att utläsa.
 • Googles ReCaptcha som finns i ”Tyck till om sidan” plusboxen på alla sidor blir avklippt vilket medför att användare inte ser ”Terms” länken.

2.4.6 (AA) Skriv beskrivande rubriker och etiketter

När cookie-dialogen visas börjar sidan med en H2. Cookie-dialogen bör komma efter sidans rubrik (H1) för att få en korrekt ordningsföljd.

3.3.1 (A) Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Fel format upptäcks inte: Det går att skicka iväg vissa formulär utan att ange en korrekt e-postadress, trots att fältet för e-post är obligatoriskt.

4.1.2 (A) Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Iframe saknar title-attribut: En iframe är ett element på en sida som laddar in innehåll från en annan sida eller webbplats. En sådan ska ha ett unikt titel-attribut för att beskriva dess innehåll. Webbplatsen har iframes i form av bilder och filmer som saknar en unik, tillgänglig etikett (title-attribut).

Plan för att åtgärda bristerna på bromangymnasiet.se

Ovan brister planeras att åtgärdas löpande under andra kvartalet 2022.

Integrerade system till webbplatsen

Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till bromangymnasiet.se. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Vår webbplats har en del dokument och blanketter som inte uppfyller kraven. Genomgående problem för våra dokument och blanketter är:

 • Dokument saknar en titel som beskriver dess ämne eller syfte.
 • Dokument använder inte taggat format eller använder taggar på ett felaktigt sätt.
 • Innehåll kommer inte i en meningsfull ordning.
 • Bilder av text används för att förmedla information
 • Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig.
 • I en del dokument finns det innehållsbärande bilder som saknar (eller har felaktiga) textalternativ som förmedlar samma information som bilden i det aktuella sammanhanget.
 • Det maskinläsbara namnet på en komponent i ifyllningsbara fält är inte samma som den synliga texten för komponenten.
 • Vissa kryssrutor i ifyllningsbara fält saknar maskinläsbart namn.
 • Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

För att åtgärda tillgänglighetsbristerna i våra dokument och blanketter har vi lagt upp följande plan:

 • Vi väljer i första hand att lägga information på webbsidor istället för i dokument.
 • Blanketter kommer successivt att bytas ut till e-tjänster.
 • Vi har tagit fram nya wordmallar som uppfyller tillgänglighetskraven.
 • Vi kommer göra en inventering av våra dokument och blanketter och sammanställa de dokument och blanketter som har ett administrativt syfte. Administrativt syfte innebär dokument som stöder Hudiksvalls kommuns kärnverksamhet på ett eller annat vis. Dessa dokument och blanketter kommer vi åtgärda så snabbt som möjligt genom att lägga in i de nya wordmallarna. Det arbetet beräknas påbörjas under andra kvartalet 2022.

Vi textar numera i stort sett all film vi publicerar på bromangymnasiet.se, men vår webbplats har också en del gamla filmer och efterpublicerade livesändningar som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Genomgående problem för våra filmer är:

 • Vi har ingen syntolkning av filmer.
 • Vi har ett antal gamla filmer som inte har textas.

Viss typ av innehåll undantas från lagen. Innehåll som vi därför inte kommer åtgärda är:

 • Filmer utan administrativt syfte som publicerats före den 23 september 2020.
 • Dokument utan administrativt syfte som publicerade före den 23 september 2018.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.

Hur vi testat webbplatsen

Löpande tillgänglighetskontroll

Vi använder webbpubliceringsverktyget Sitevision som innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar upp många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Vår externa leverantör har enligt avtal levererat mallar enligt nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Självskattning (intern testning)

Våra utvecklare (konsult) har gjort en tillgänglighetsgranskning av hudiksvall.se. Tillgänglighetsgranskningen är gjord utifrån punkterna i WCAG 2.1 nivå AA.

Analysverktyg som de använde i testet:

 • Axe
 • Lighthouse
 • Accessibility Insights
 • Wave
 • Web Developer add-on
 • Sitevisions inbygda tillgänglighetskontroll

 Skärmläsare som de använde i testet:

 • NVDA
 • Narrator

Senaste bedömningen gjordes den 8 juni 2022.

Uppdatering av tillgänglighetsredogörelse

18 november 2022.