Samarbete med näringslivet

Under din studietid får du möjlighet att samarbeta med lokala och internationella företag och organisationer. Gymnasiet har ett välutvecklat samarbete med näringslivet i Hudiksvall, som också engagerar sig i våra utbildningar.

Vi har flera representanter från arbetslivet som är med och utformar gymnasieprogrammens innehåll och genomförande för att utbildningarna ska bli så bra som möjligt och möta företagens behov. Företagen erbjuder dessutom praktik- och lärlingsplatser inom vissa program, liksom även sommarjobb. Tack vare dessa samarbeten får du som elev en naturlig förberedelse inför dina framtida yrkes- och utbildningsval.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i din gymnasieutbildning och pågår under minst 15 veckor på olika arbetsplatser under gymnasietiden.

Läs mer om Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Teknikcollege

Teknikprogrammet, HIT (industritekniska programmet) och Naturvetenskapsprogrammet är teknikcollegecertifierade. En teknikcollegecertifierad utbildning betyder att företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet så att det passar företagens framtida behov av kompetens.

Läs mer om teknikcollege

Diplomerad gymnasieekonom

Du har möjlighet att söka till att bli dimplomerad gymnasieekonom, då läser du enligt särskild studieplan och krav på studieresultat. 

Läs mer om dimplomerad gymnasieekonom

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet är certifierade av vård- och omsorgscollege. Det innebär att dom som elev får en utbildning som grundar sig på de verkliga behoven som finns på arbetsplatserna.

Läs mer om vård- och omsorgscollege