Arbetsplatsförlagt lärande för framtida kompetens och arbetskraft!

En tjej och en kille står och pratar vid en maskin i maskinhallen under en lektion.

Hur är det egentligen på ett bygge? Vad händer om man kopplar fel? Hur fungerar en kassaapparat? Är arbete i ett restaurangkök som på tv? Vissa saker kan man bara förstå när man gör dem på riktigt. Arbetsplatsförlagt lärande (apl) sker under minst 15 veckor på olika arbetsplatser under gymnasietiden.

Vill du ta emot elever på din arbetsplats?

Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. Att ta emot en elev på apl är ett utmärkt sätt att tidigt skapa kontakter och lära känna elever som senare ska ut i arbetslivet. Tillsammans höjer vi yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

Hur är det att vara handledare?

Att vara handledare är en spännande utmaning som ger dig möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Att vara apl-handledare innebär att att man delger sina yrkeskunskaper. Kanske är det din framtida kollega du möter och får chans att utbilda på arbetsplatsen. Det kan också handla om att säkra generationsväxling på företaget, höja statusen och intresset för branschen, stärka banden till lokalsamhället, skapa lojalitet eller öka försäljningen. Samverkan höjer också kvaliteten i skolan. När skolan ser behoven hos företagen ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera.

Handledarutbildning

Skolverket erbjuder en webbaserad handledarutbildning för handledare som tar emot elever i apl. Syftet är att handledaren ska bli väl förberedd för att handleda elever och veta vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan. Utbildningen är kostnadsfri och du kan göra den i din egen takt.

Välkommen till programråd

Alla yrkesprogram har ett lokalt programråd som består av representanter från skolan, elever och apl-företag. Vi träffas en gång per termin. I programråden utbyter vi erfarenheter.