Bygg- och anläggning­sprogrammet

Elev murar

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Eftersom yrkesskickligheten till stor del sitter i dina händer får du träna mycket på de praktiska momenten. Utbildningen bygger på en hantverkstradition, men utvecklas hela tiden med ny teknik och nya material. För att du ska bli säker i ditt framtida yrke får du prova på hela kedjan av arbetsuppgifter – från planering till utvärdering och reflektion.

I byggbranschen är det vanligt med egen firma. Därför får du lära dig hur du startar och driver eget företag, och hur du skapar lönsamma relationer och tar hand om dina kunder.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Du lär dig om byggnadsträ eller mureri. Du får kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler eller mer inom mureri.

Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg.

Du lär dig om plåtslageri inom byggnad, ventilation och inneklimat.

Specialyrken - lärling är till stor del arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket innebär att gör endel av din utbildning ute på en arbetsplats. Inom specialyrken finns idag exempel golvläggare, anläggare, mureri, ställningsbyggare, armerare, betongarbetare, maskinförare och glastekniker.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Minst 15 veckor av din utbildning genomför du ute på arbetsplatser, det kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får värdefulla erfarenheter inför framtiden som ger dig goda möjligheter att skapa kontakter när det är dags att söka jobb.

Efter utbildningen

Byggyrket är variationsrikt, självständigt och omväxlande, vilket öppnar många möjligheter för dig. Du kan arbeta både inomhus och utomhus, i byggföretag eller med servicearbeten.

Utbildningen leder till yrken som anläggningsmaskinförare, golvläggare, glastekniker, betong­arbetare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare, plåtslagare eller bli egen företagare med mera.

Examen på yrkesprogram

Nytt från hösten 2023 är att en fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500-2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.

Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng.

Högskolebehörighetsgivande kurser Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 finns inom gymnasiegemensamma ämnen i studieplanen från början. Dessa kurser kan du behålla eller välja bort om du så önskar.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen

600p

Engelska 5

100

Engelska 6


Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1

100

Svenska 2


Svenska 3
Programgemensamma ämnen

400p

Bygg- och anläggning 1

200

Bygg- och anläggning 2

200

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100pInriktning måleri

400p

Måleri 1

20

Måleriprocessen

200

Programfördjupningar

700Inriktning plåtslageri

500p

Plåtslageri-grunder

100

Plåtslageriprocessen

100

Ventilationsplåtslageri 1

100

Programfördjupningar

700Inriktning husbyggnad

700p

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3-ombyggnad

200

Husbyggnadsprocessen

200

Programfördjupningar

400Exempel - specialyrke maskinförare


Bygg- och anläggning 1

200

Bygg- och anläggning 2

200

Anläggningsförare och process

100

Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggningsförare 4

200Programfördjupningar åk 2 och 3 (exempel)


Byggnadsplåtslageri 1, 2, 3, 4

Mur- och putsverk 2, 3

Måleri 2, 3, 4

Trä 1, 2, 3