Ekonomi­programmet

Två elever sitter i ett klassrum och kollar på en laptop.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.

På Ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och om att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du får även utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Under utbildningens första år läser alla på ekonomiprogrammet samma kurser, till exempel företagsekonomi, privatjuridik och retorik. Andra läsåret väljer du inriktning, ekonomi eller juridik.

Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag i ung företagsamhets regi och ha kontakt med näringslivet genom fadderföretag.

Du får också möjlighet att välja att bli Diplomerad Gymnasieekonom, vilket innebär att du blir extra intressant på arbetsmarknaden. Detta innebär en kvalitetssäkring och du får ett diplom som visar att du genomgått utbildningen.

Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem. Du ges insyn i hur det svenska rättssystemet fungerar och vi studerar olika typer av brottslighet och dess konsekvenser.

Du kommer att få god kunskap inom det civilrättsliga området som berör oss alla, till exempel sambolagen, att hyra lägenhet, köpa hus, fördela arv, krediträtt och mycket mer.

I denna inriktning ingår två psykologikurser, vilket ger fördjupad kunskap och förståelse för hur människor tänker och handlar i olika situationer.

Under tredje året läser du affärsjuridik och kriminologi.

Efter utbildningen

När du lämnar Bromangymnasiet och ekonomiprogrammet har du världen för dina fötter. Du har möjlighet att starta eget företag, söka jobb genom de kontakter du knutit under skoltiden, läsa vidare på högskola eller universitet i Sverige eller utomlands.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen

1250p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100Programgemensamma ämnen

350p

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50Individuellt val

200pGymnasiearbete

100pInriktning ekonomi

300p

Företagsekonomi 2

100

Entreprenörskap och företagande

100

Matematik 3b

100Inriktning juridik

300p

Rätten och samhället

100

Affärsjuridik

100

Psykologi 2a

50

Filosofi 1

50Programfördjupningar

300p