Ekonomi­programmet

Två elever som tittar på läraren som skriver på whiteboard.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.

På Ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och om att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du får även utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Under utbildningens första år läser alla på ekonomiprogrammet samma kurser, till exempel företagsekonomi, privatjuridik och retorik. Andra läsåret väljer du inriktning, ekonomi eller juridik.

Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag i ung företagsamhets regi och ha kontakt med näringslivet genom fadderföretag.

Du får också möjlighet att välja att bli Diplomerad Gymnasieekonom, vilket innebär att du blir extra intressant på arbetsmarknaden. Detta innebär en kvalitetssäkring och du får ett diplom som visar att du genomgått utbildningen.

Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem. Du ges insyn i hur det svenska rättssystemet fungerar och vi studerar olika typer av brottslighet och dess konsekvenser.

Du kommer att få god kunskap inom det civilrättsliga området som berör oss alla, till exempel sambolagen, att hyra lägenhet, köpa hus, fördela arv, krediträtt och mycket mer.

I denna inriktning ingår två psykologikurser, vilket ger fördjupad kunskap och förståelse för hur människor tänker och handlar i olika situationer.

Under tredje året läser du affärsjuridik och kriminologi.

Efter utbildningen

När du lämnar Bromangymnasiet och ekonomiprogrammet har du världen för dina fötter. Du har möjlighet att starta eget företag, söka jobb genom de kontakter du knutit under skoltiden, läsa vidare på högskola eller universitet i Sverige eller utomlands.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen (1 250 poäng)

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Historia 1b

100 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1b

100 poäng

Matematik 2b

100 poäng

Naturkunskap 1

100 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1b

100 poäng

Samhällskunskap 2

100 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

Programgemensamma ämnen (350 poäng)

Kurs

Poäng

Företagsekonomi 1

100 poäng

Moderna språk

100 poäng

Privatjuridik

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Övriga ämnen

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Programfördjupning

300 poäng

Inriktningarnas ämnen

Inriktning ekonomi (300 poäng)

Kurs

Poäng

Företagsekonomi 2

100 poäng

Entreprenörskap och företagande

100 poäng

Matematik 3b

100 poäng

Inriktning juridik (300 poäng)

Kurs

Poäng

Rätten och samhället

100 poäng

Affärsjuridik

100 poäng

Psykologi 2a

50 poäng

Filosofi 1

50 poäng