El- och energi­programmet

Elev står och kopplar en eldosa

El- och energiprogrammet riktar sig till dig som vill gå ett yrkesprogram. Här får du de grundläggande kunskaperna som krävs för att planera, installera och underhålla olika system och anläggningar inom eltekniska områden.

Vad får jag lära mig på programmet?

Under utbildningen kommer du även få lära dig att installera elektrisk utrustning och modern teknik i bostäder, kontor, affärer och industrier. Under det första året studerar du grunderna i energi, elektronik, digitalteknik, data, programmerbara styrsystem och verkstadsteknik.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Du gör ditt inriktningsval inför årskurs 2.

Elteknik

Du lär dig att installera, underhålla och reparera el-, kommunikations- och larmanläggningar, samt tv- och datanät. 18 platser erbjuds.

Automation

Efter avslutad gymnasieutbildning kan du arbeta som automationstekniker eller industrielektriker. Under studietiden läses kurser inom mät-, styr- och reglerteknik mm. 14 platser erbjuds.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Minst 15 veckor av din utbildning genomför du ute på arbetsplatser, och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får värdefulla erfarenheter inför framtiden som ger dig goda möjligheter att skapa kontakter när det är dags att söka jobb.

Yrkescertifikat

Utbildningen med i Elteknikbranschens gymnasium, ETG. För dig som elev innebär det att lärlingstiden som du behöver för att bli en färdigutbildad ettårsmontör ingår i utbildningen och att du får ditt yrkescertifikat i samband med studenten.

Vad leder utbildningen till?

Utbildningen kan leda till yrken så som traditionell elektriker som installerar belysningar och vägguttag, till säkerhetstekniker som installerar larm och övervakningssystem och mer intelligenta installationssystem till

Examen på yrkesprogram

Nytt från hösten 2023 är att en fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500-2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.

Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng.

Högskolebehörighetsgivande kurser Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 finns inom gymnasiegemensamma ämnen i studieplanen från början. Dessa kurser kan du behålla eller välja bort om du så önskar.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen

600p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1

100Programgemensamma ämnen

400p

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

 

 

Individuellt val

200pGymnasiearbete

100pInriktning Elteknik

500p

Elkraftteknik

100

Elinstallationer

200

Kommunikationsnät 1

100

Praktisk ellära

100Programfördjupningar (exempel)

700p

Belysningsteknik


Data- och medianät


Elmotorstyrning


Fastighetsautomation 1


Konstruktion 1


Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem


Servicekunskap


Matematik 2a