El- och energi­programmet

Elev står och kopplar en eldosa

El- och energiprogrammet riktar sig till dig som vill gå ett yrkesprogram. Här får du de grundläggande kunskaperna som krävs för att planera, installera och underhålla olika system och anläggningar inom eltekniska områden.

Under utbildningen kommer du att få lära dig att installera elektrisk utrustning och modern teknik i bostäder, kontor, affärer och industrier. Under det första året studerar du grunderna i energi, elektronik, digitalteknik, data, programmerbara styrsystem och verkstadsteknik.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Inför år två så väljer du mellan två inriktningar; Elteknik eller Automation.

Gemensamt för de båda inriktningarna är att du får stor möjlighet att kombinera praktiska och teoretiska studier. Inom båda inriktningarna har vi nära samarbete med den lokala branschen för att säkerställa att du får den kompetens som efterfrågas av företagen och framtiden. Gemensamt för de båda inriktningarna är kursen Elinstallationer, vilket ger både bredd och djup i utbildningen.

Infom elteknik får du en fördjupad gymnasial utbildning inom nyinstallation, service, underhåll och reparationer inom områden såsom larm, belysning, kabeldragning, elcentraler mm.

Den här inriktningen är ETG-certifierad vilket innebär att lärlingstiden som du behöver för en färdigutbildad ettårsmontör ingår i utbildningen och att du får ditt yrkescertifikat i samband med studenten.

18 platser erbjuds.

Du får vara med i mötet mellan elektronik, mekanik och programmering med enkla eller avancerade styr- och reglersystem, samt robotar.

Automation är ett yrkesområde som tillhör framtiden och allt fler företag efterfrågar den typ av kompetens som du utbildar dig till inom automation.

Vi har en helt ny automationssal på Bromangymnasiet.

14 platser erbjuds.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Minst 15 veckor av din utbildning genomför du ute på arbetsplatser, och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får värdefulla erfarenheter inför framtiden som ger dig goda möjligheter att skapa kontakter när det är dags att söka jobb.

Examen på yrkesprogram

Nytt från hösten 2023 är att en fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500-2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.

Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng.

Högskolebehörighetsgivande kurser Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 finns inom gymnasiegemensamma ämnen i studieplanen från början. Dessa kurser kan du behålla eller välja bort om du så önskar.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen

900 p

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 pProgramgemensamma ämnen

400 p

Datorteknik 1a

100 p

Elektromekanik

100 p

Energiteknik 1

100 p

Mekatronik 1

100 p

 

 

Individuellt val

200 pGymnasiearbete

100 pInriktning - Elteknik

500 p

Elkraftteknik

100 p

Elinstallationer

200 p

Kommunikationsnät 1

100 p

Praktisk ellära

100 pInriktning automation

400 p

Mät- och styrteknik

100 p

Mät- och reglerteknik 100p

100 p

Programmerbara styrsystem 100p

100 p

Praktisk ellära 100p

100 pProgramfördjupningar - Elteknik (exempel)

700 p

Belysningsteknik

100 p

Data- och medianät

100 p

Elmotorstyrning

100 p

Fastighetsautomation 1

100 p

Konstruktion 1

100 p

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100 p

Servicekunskap

100 p

Engelska 2a

100 pProgramfördjupningar - Automation (exempel)


Elkraftteknik

100 p

Elmotorstyrning

100 p

Servicekunksap

100 p

Elinstallationer

200 p

Robotteknik

100 p

Engelska 2a

100 p