El- och energi­programmet

Elev står och kopplar en eldosa

El- och energiprogrammet riktar sig till dig som vill gå ett yrkesprogram. Här får du de grundläggande kunskaperna som krävs för att planera, installera och underhålla olika system och anläggningar inom eltekniska områden.

Under utbildningen kommer du att få lära dig att installera elektrisk utrustning och modern teknik i bostäder, kontor, affärer och industrier. Under det första året studerar du grunderna i energi, elektronik, digitalteknik, data, programmerbara styrsystem och verkstadsteknik.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Inför år två så väljer du mellan två inriktningar; Elteknik eller Automation.

Gemensamt för de båda inriktningarna är att du får stor möjlighet att kombinera praktiska och teoretiska studier. Inom båda inriktningarna har vi nära samarbete med den lokala branschen för att säkerställa att du får den kompetens som efterfrågas av företagen och framtiden. Gemensamt för de båda inriktningarna är kursen Elinstallationer, vilket ger både bredd och djup i utbildningen.

Gillar du problemlösning ska du utbilda dig till el-tekniker/elektriker!

Inriktningen elteknik ger dig en fördjupad gymnasial utbildning inom installation, service, underhåll och reparationer inom områden såsom larm, belysning, elcentraler mm.

Den här inriktningen är ETG-certifierad vilket innebär att lärlingstiden som du behöver för en färdigutbildad förstaårsmontör ingår i utbildningen och att du får ditt yrkescertifikat i samband med studenten.18 platser erbjuds

Gillar du problemlösning ska du utbilda dig till automationstekniker!

Som automationstekniker får du möjligheten att vara med och kontrollera, felsöka och utföra förebyggande underhåll av maskiner och anläggningar inom olika industrier. Du får även vara med i mötet mellan elektronik, mekanik och programmering med enkla eller avancerade styr- och reglersystem, samt robotar.

Automation är ett yrkesområde som tillhör framtiden och allt fler företag efterfrågar den typ av kompetens som du utbildar dig till inom automation. Vi har en helt ny automationssal på Bromangymnasiet.

14 platser erbjuds.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Minst 15 veckor av din utbildning genomför du ute på arbetsplatser, och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får värdefulla erfarenheter inför framtiden som ger dig goda möjligheter att skapa kontakter när det är dags att söka jobb.

Examen på yrkesprogram

Nytt från hösten 2023 är att en fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500-2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.

Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng.

Högskolebehörighetsgivande kurser Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 finns inom gymnasiegemensamma ämnen i studieplanen från början. Dessa kurser kan du behålla eller välja bort om du så önskar.

Efter utbildningen

Elektriker/eltekniker: Som elektriker är du ansvarig för installation, reparation och underhåll av elektriska system. Det kan innefatta allt från elinstallationer i bostäder, kontor och industriella elsystem. Som till exempel vägguttag- och belysningsinstallationer, datanät och solcellssystem.

Automationstekniker: Som automationstekniker jobbar med systemdesign, installation och konfiguration, testning och felsökning och även programmering genom att bland annat skriva koder då utvecklar du program för att kontrollera och övervaka automatiserade system med hjälp av till exempel PLC (Programmable Logic Controller).

Det finns massvis eftergymnasiala utbildningar inom el-teknikområdet exempelvis projektledare eller ingenjör inom elteknik och automation.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen (900 poäng)

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Historia 1a1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

Programgemensamma ämnen (400 poäng)

Kurs

Poäng

Datorteknik 1a

100 poäng

Elektromekanik

100 poäng

Energiteknik 1

100 poäng

Mekatronik 1

100 poäng

Övriga ämnen

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Inriktningarnas ämnen

Inriktning elteknik (500 poäng)

Kurs

Poäng

Elkraftteknik

100 poäng

Elinstallationer

200 poäng

Kommunikationsnät 1

100 poäng

Praktisk ellära

100 poäng

Programfördjupning elteknik (700 poäng)

Exempel på kurser

Poäng

Belysningsteknik

100 poäng

Data- och medianät

100 poäng

Elmotorstyrning

100 poäng

Fastighetsautomation 1

100 poäng

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100 poäng

Servicekunskap

100 poäng

Matematik 2a

100 poäng


Inriktning automation (400 poäng)

Kurs

Poäng

Mät- och styrteknik

100 poäng

Mät- och reglerteknik

100 poäng

Programmerbara styrsystem

100 poäng

Praktisk ellära

100 poäng


Programfördjupning automation (700 poäng)

Exempel på kurser

Poäng

Elkraftteknik

100 poäng

Elmotorstyrning

100 poäng

Servicekunskap

100 poäng

Elinstallationer

200 poäng

Robotteknik

100 poäng

Matematik 2a

100 poäng