Fordons- och transport­programmet

Två elever mekar under en bil

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig kunskaper om reparation, service och teknik i olika fordon.

Vad får jag lära mig på programmet?

På fordons- och transportprogrammet får du lära dig om allt ifrån att underhålla, reparera och göra service på fordon till att ställa mer komplicerade diagnoser på olika fordon. Programmet är anpassat efter motorbranschens snabba teknikutveckling och behov av arbetskraft. Du får bland annat läsa kurser inom verkstads- och elteknik och system- och diagnosteknik.

Utbildningen är serviceinriktad eftersom kundrelationer är viktig för att du ska kunna göra ditt jobb på rätt sätt. Tack vare ett nära samarbete med de lokala motorbranschföretagen kommer du få utbildning i det senaste inom fordonsteknik, vilket ger utbildningen en stor teknisk bredd. Utbildningen präglas av miljötänkande, hållbar utveckling, arbetsmiljö samt entreprenörskap. Där du som elev får ta eget ansvar, komma med egna idéer och får chans att öka din kreativa förmåga.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Vi erbjuder vi dig fem olika inriktningar. Oavsett vilken inriktning du väljer så läser alla samma gymnasiegemensamma ämnen och grundläggande fordonskurser under första året.

Inriktning år 1

Lackering

När du söker till år 1 kan du även välja att söka inriktningen lackering. Du läser alla gymnasiegemensamma ämnen och grundläggande fordonskurser (400p) på Bromangymnasiet.

Inriktningar år 2

Under andra året på fordons- och transportprogrammet får du välja mellan fem inriktningar:

Karosseri

Som bilskadereparatör tar du hand om krock- och plåtskadade bilar. Du gör skadeanalys och kostnadsberäkning. Du mäter, riktar, svetsar, byter och monterar delar beroende på vad skadan kräver. Jobbet är omväxlande och utvecklingen ger nya material och funktioner som du måste ha koll på.

Lackering

Jobbet som lackerare kräver noggrannhet, tålamod och känsla för färg och form. Du arbetar med att reparera plastdetaljer, spackla, slipa och maskera innan du lackar kaross och detaljer i olika skikt. Du kommer att få grundläggande arbetsmetoder på branschskolan Lugnetgymnasiet i Falun. Det innebär att du kommer att vara på Lugnetgymnasiet i Falun under 8 veckor per läsår fördelat på 4x2 veckor. Boendet i Falun tillhandahålls genom STF vandrarhem på skolans område under dessa perioder.

Lastbil och mobila maskiner

Inriktningen lastbil och mobila maskiner ger dig kunskap i att felsöka, serva och reparera tyngre fordon som till exempel lastbilar, bussar och traktorer. Du lär dig även om el-, hybrid- och förbränningsmotorer, chassi och elsystem.

Personbil

Inriktningen personbil ger dig i första hand kunskaper mot yrket som bilmekaniker. Du ges en grundutbildning i felsökning och reparation av bromsar, el-, hybrid- och förbränningsmotorer, chassi och elsystem. Du lär dig svetsteknik, elektronik och kraftöverföring samt grunderna inom karosseri. Genom individuella valet kan du specialisera dig i en viss yrkesutgång.

Transport

Inriktningen transport är ett samarbete med Staffansgymnasiet i Söderhamn. Du väljer inför år 2 på programmet. Inriktningen ger dig kunskaper i trafikkunskap, transportsystem och logistik. Du läser då årskurs 2 och 3 i Söderhamn, där det anordnas företagsbaserad arbetsplatsförlagd utbildning inom distributionstransporter. Ämneskurser görs till viss del på plats i Söderhamn medan du resterande tid är ute vid företag på hemorten.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du goda chanser till jobb då motorbranschens på tre års sikt behöver nyanställa över 6400 personer. Utöver de goda chanser till arbete som utbildningen leder till finns det även högskolekurser inom t.ex fordonselektronik/felsökning. Utbildningens bredd gör dig även eftertraktad inom industriföretag som reparatör/montör. Du får även möjlighet att avlägga prov för att ta yrkescertifikat, som ger behörighet att arbeta inom EU. Du kan också inom ramen för individuella valet få behörighet till högskolan om du vill studera vidare och göra dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. På våra inriktningar lastbil och mobila maskiner, samt lackering går du som lärling. Det innebär att du genomför större delen av utbildningen i år 2 och 3 på en arbetsplats.

Körkortsstipendium

Du har även möjlighet att få ett körkortsstipendium av motorbranschen upp till ett värde av 10 000 kr.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningen får du även minst 15 veckors praktik ute på ett företag, vilket ger dig värdefulla erfarenheter inför framtiden. Du har även möjlighet praktisera på företag utomlands.

Examen på yrkesprogram

Nytt från hösten 2023 är att en fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500-2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.

Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng.

Högskolebehörighetsgivande kurser Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 finns inom gymnasiegemensamma ämnen i studieplanen från början. Dessa kurser kan du behålla eller välja bort om du så önskar.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen

600p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1

100Programgemensamma ämnen

500p

Fordonsteknik-introduktion

200

Fordons- och transportbranchens villkor och arbetsområden

200Individuellt val

200pGymnasiearbete

100pInriktning personbil

500pInriktningkurser Lastbil och Mobila maskiner

500pInriktningkurser Karosseri och Lackering

400pProgramfördjupningar (Karosseri och Lack, 700p)

600p