Handels- och administrations­programmet

Två elever står i kiosken på Bromangymnasiet. En annan elever handlar.

Tycker du att det är roligt med service och vill lära dig mer om kommunikation och hur man driver företag? Då är handels- och administrationsprogrammet rätta valet för dig.

OBS! Programmet utgår 22/23 och ersätts av Försäljnings- och serviceprogrammet.

Läs mer om Försäljnings- och serviceprogrammet

På handels- och administrationsprogrammet är service och bemötande viktigt. Inom programmet får du lära di om kommunikationens betydelse, vikten av att bemöta människor på ett professionellt sätt och vad god service innebär för din framtida yrkesroll. Du kommer även att driva ett eget företag inom Ung Företagsamhet. Detta innebär att du kommer att starta, driva och avveckla ett företag under ett år. Du får kunskaper för att i framtiden kunna jobba med försäljning och administration, t ex som butikssäljare, receptionist eller inom kundservice.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Du lär dig om administration, ledarskap och organisation i företag och offentlig förvaltning. Du lär dig också om entreprenörskap och service.

Du lär dig om handel, näthandel, ledarskap och företagande och om entreprenörskap, service och kommunikation.

HP-Shop

Som elev på handels- och administrationsprogrammet driver du tillsammans med dina klasskamrater cafeterian på skolan. Arbetet i cafeterian är en del av utbildningen och ger insyn i hur man driver ett företag.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningen kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får då erfarenheter av hur arbetslivet fungerar. Du har möjlighet att göra din APL utomlands vilket, utöver yrkeserfarenheten, ger dig erfarenheter inom språk och kultur.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som ekonomiassistent, IT-administratör, marknadsassistent, personalassistent, redovisningsassistent, butikssäljare eller arbete inom kundservice och reception.

Kan jag få högskolebehörighet?

Du kan få högskolebehörighet om du väljer till kurser i svenska och engelska inom det individuella valet eller inom programfördjupningen. Bra att veta är att detta inte är möjligt om du går en idrottsutbildning.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen (600 poäng)

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Historia 1a1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Svenska 1

100 poäng

Programgemensamma ämnen (400 poäng)

Kurs

Poäng

Branschkunskap inom handel och administration

100 poäng

Entreprenörsskap

100 poäng

Information och kommunikation

100 poäng

Servicekunskap

100 poäng

Övriga ämnen

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Inriktningarnas ämnen

Inriktning administrativ service (500 poäng)

Kurs

Poäng

Administration 1

100 poäng

Affärskommunikation

100 poäng

Intern och extern kommunikation

100 poäng

Information och kommunikation 2

100 poäng

Ledarskap och organisation

100 poäng

 

Inriktning Handel och service (500 poäng)

Kurs

Poäng

Personlig försäljning 1

100 poäng

Affärsutveckling och ledarskap

100 poäng

Praktisk marknadsföring 1

100 poäng

Inköp 1

100 poäng

Näthandel 1

100 poäng

 

Programfördjupningar (700 poäng)

Exempel på kurser:

  • Logistik
  • Redovisning
  • Administrationsspecialisering
  • Handelspecialisering
  • Grafisk kommunikation
  • Entreprenörskap och företagande