Hotell- och turism­programmet 

Tre elever går med ryggsäck och rullväska.

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram som vänder sig till dig som vill arbeta med turism, resor hotell- och konferensverksamhet. Kanske drömmer du om att ha världen som arbetsplats? Eller vill du jobba med hotell, turism och resor här hemma? Oavsett vad du väljer så så har du många valmöjligheter efter din examen.

Vad får jag lära mig på programmet?

Här får du lära dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation, ledning och ekonomi samt om människors behov, traditioner och förväntningar på service. Du får lära dig om besöksnäringen, både historiskt och om framtida möjligheter, samt om hållbar utveckling inom turism och om vilka lagar och bestämmelser som finns. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Arbetsplatsförlagd utbildning och utomlandspraktik (APL)

Under utbildningen får du 15 veckors arbetsförlagt lärande (APL) ute på företag. APL ger dig värdefulla erfarenheter inför framtiden.

Du har även möjlighet att göra APL utomlands, då programmet samarbetar med många företag i olika länder.

APL ger dig kontakter som kan öka dina möjligheter till jobb efter utbildningen, eftersom många av yrkena inom branschen kräver yrkeserfarenhet.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta i en växande bransch där du kan ha hela världen som arbetsplats. Efter studenten kan du framförallt arbeta med bokning, försäljning, reception eller konferenser både i Sverige och utomlands. Varför inte vid en turistbyrå, som guide eller reseledare? Detta är en bransch med många valmöjligheter.

Examen på yrkesprogram

Nytt från hösten 2023 är att en fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500-2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.

Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng.

Högskolebehörighetsgivande kurser Svenska 2 och Svenska 3 finns inom gymnasiegemensamma ämnen i studieplanen från början. Dessa kurser kan du behålla eller välja bort om du så önskar.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen (900 poäng)

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Historia 1a1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

Programgemensamma ämnen (800 poäng)

Kurs

Poäng

Besöksnäringen

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Entreprenörskap

100 poäng

Hållbar turismutveckling

100 poäng

Konf o evenemang

100 poäng

Logi

100 poäng

Resmål- och resvägar

100 poäng

Service och bemöt 1

100 poäng

Övriga ämnen

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Programfördjupningar (900 poäng)

Exempel på kurser:

  • Guide och reseledare
  • Turistbyråservice
  • Värdskap på resmålet
  • Naturguidning
  • Servering 1
  • Arrangemang
  • Frukost- och bufféservering
  • Reception 1
  • Våningsservice 1
  • Konferens 1