Natur­vetenskaps­programmet

Två elever i vita rockar kollar i ett teleskop

Natur­vetenskaps­programmet riktar sig till dig som vill ha alla dörrar öppna. Utbildningen passar dig som är nyfiken på vår omvärld och tycker om att lösa problem. Här kan du fördjupa dig inom naturvetenskap, matematik och språk.

Natur­vetenskaps­programmet är studieförberedande med tyngden på de naturvetenskapliga ämnena kemi, fysik, biologi och matematik. Laborationer och fältstudier är viktiga inslag i undervisningen. Språket är ett viktigt verktyg där du bland annat utvecklar förmågan att kommunicera. För att få en helhet i utbildningen arbetar du med projekt som berör flera ämnen.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Inriktningen ger dig kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Du kanske är intresserad av miljöfrågorna i vårt samhälle? Som samspelet mellan människan och miljön till exempel.

Mellanåret

Du som läser Naturvetenskapsprogrammet har efter avslutad gymnasieutbildning chansen att söka Mellanåret. Mellanåret är ett samarbete med Högskolan i Gävle och ortens företag, här får du en unik chans att kombinera utvalda kurser på högskola med jobb på ett teknikföretag.

Mer information om "Mellanåret"

Efter utbildningen

En utbildning inom naturvetenskapliga fältet öppnar ofta möjligheter till attraktiva arbeten, såväl inom Sverige som internationellt.

Naturvetare arbetar inom alla tänkbara yrken inom såväl privat som offentlig sektor till exempel som läkare, veterinär, meterolog, civilingenjör, forskare inom olika områden, biomedicinsk analytiker, optiker.

Naturvetenskapsprogrammet ger en bra förberedelse inför studier på universitet och högskola. Många av våra tidigare elever fortsätter med högskolestudier inom naturvetenskap, teknik eller matematik, men också för att studera exempelvis juridik eller ekonomi.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning.

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen (1 100 poäng)

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Historia 1b

100 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1c

100 poäng

Matematik 2c

100 poäng

Matematik 3c

100 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1b

100 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

Programgemensamma ämnen (450 poäng)

Kurs

Poäng

Biologi 1

100 poäng

Fysik 1

150 poäng

Kemi 1

100 poäng

Moderna språk

100 poäng

Övriga ämnen

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Inriktningarnas ämnen

Inriktning naturvetenskap (400 poäng)

Kurs

Poäng

Biologi 2

100 poäng

Fysik 2

100 poäng

Kemi 2

100 poäng

Matematik 4

100 poäng

Inriktning naturvetenskap och samhälle (300 poäng)

Kurs

Poäng

Biologi 2

100 poäng

Geografi 1

100 poäng

Samhällskunskap 2

100 poäng

Programfördjupningar (200-300 poäng)

Exempel på kurser:

  • Miljö- och energikunskap
  • Hållbart samhällsbyggande
  • Matematik 4 eller 5
  • Naturvetenskaplig specialisering
  • Språk