Samhälls­vetenskaps­programmet 

Elever i ett klassrum. Tittar på en skärm.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred gymnasieutbildning. Är du intresserad av hur samhället styrs, hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt och hur du kan göra skillnad? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet en utbildning för dig.

Samhällsvetenskapsprogrammet behandlar frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Samtidigt får du en förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga upp ett hållbart samhälle.

Du utvecklar kunskaper om kommunikation och hur åsikter och värderingar uppkommer, samt färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg. Utbildningen utvecklar din förmåga att söka och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Du väljer inriktning efter ditt första år på programmet.

Bromangymnasiets samhällsvetenskapsprogram erbjuder två olika inriktningar. Du kan välja inriktningen beteendevetenskap och samhällsvetenskap med internationell profil.

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Internationella relationer

Bromangymnasiet har flera internationella utbyten och kontaktskolor i europeiska och utomeuropeiska länder, vilket gör att det internationella perspektivet finns med under hela utbildningen. Många av våra elever får möjlighet att åka utomlands för att lära sig mer om andra länder och kulturer. Under utbildningen får du även besöka olika företag och organisationer för att kunna anknyta utbildningen till verkligheten utanför skolan.

Efter utbildningen

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet inför högskolestudier, i första hand inom områden som samhällsvetenskap, språk, information och beteendevetenskap, men även inom till exempel vård, ekonomi och mediebranschen. Utbildningen öppnar möjligheter för vidare studier till attraktiva arbeten, såväl i Sverige som internationellt.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen (1 150 poäng)

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Historia 1b

100 poäng

Matematik 1b

100 poäng

Matematik 2b

100 poäng

Naturkunskap 1 b

100 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1b

100 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

Programgemensamma ämnen (300 poäng)

Kurs

Poäng

Filosofi

50 poäng

Moderna språk

200 poäng

Psykologi 1a

50 poäng

Övriga ämnen

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Programfördjupningar

300-400 poäng

Inriktningarnas ämnen

Inriktning beteendevetenskap (450 poäng)

Kurs

Poäng

Ledarskap och organisation

100 poäng

Kommunikation

100 poäng

Samhällskunskap 2

100 poäng

Sociologi

100 poäng

Psykologi 2a

50 poäng

Inriktning samhällsvetenskap - Internationell profil (450 poäng)

Kurs

Poäng

Geografi 1

100 poäng

Historia 2a

100 poäng

Religionskunskap 2

50 poäng

Samhällskunskap 2

100 poäng

Samhällskunskap 3

100 poäng