Samhällsvetenskapsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred gymnasieutbildning. Är du intresserad av hur samhället styrs, hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt och hur du kan göra skillnad? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet en utbildning för dig.

Vad får jag lära mig på programmet?

Utbildningen behandlar frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Samtidigt får du en förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga upp ett hållbart samhälle. Du utvecklar kunskaper om kommunikation och hur åsikter och värderingar uppkommer, samt färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg. Utbildningen utvecklar din förmåga att söka och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Du väljer inriktning efter ditt första år på programmet. Bromangymnasiets samhällsvetenskapsprogram erbjuder två olika inriktningar. Du kan välja inriktningen beteendevetenskap och samhällsvetenskap med internationell profil

Beteendevetenskap

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Samhällsvetenskap, med internationell profil

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Internationella relationer

Bromangymnasiet har flera internationella utbyten och kontaktskolor i europeiska och utomeuropeiska länder, vilket gör att det internationella perspektivet finns med under hela utbildningen. Många av våra elever får möjlighet att åka utomlands för att lära sig mer om andra länder och kulturer. Under utbildningen får du även besöka olika företag och organisationer för att kunna anknyta utbildningen till verkligheten utanför skolan.

Efter utbildningen

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet inför högskolestudier, i första hand inom områden som samhällsvetenskap, språk, information och beteendevetenskap, men även inom till exempel vård, ekonomi och mediebranschen. Utbildningen öppnar möjligheter för vidare studier till attraktiva arbeten, såväl i Sverige som internationellt.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen

1150p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Idrott och hälsa 1

100

Historia 1b

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1 b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100Programgemensamma ämnen

300p

Filosofi

50

Moderna språk

200

Psykologi 1a

50Individuellt val

200pGymnasiearbete

100pInriktning Beteendevetenskap

450p

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Samhällskunskap 2

50

Sociologi

100

Psykologi 2a

100Inriktning Samhällsvetenskap, (Internationell profil)

450p

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100Programfördjupningar (exempel att välja mellan) 300-400p


Retorik, Internationella relationer, Digitalt skapande 1o2, Engelska 7, Moderna språk, Matematik 3b, Naturkunskap 2, Ledarskap och organisation.Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut

Kontakt

 • Lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet

  Jenny Brink Karlow, JBK

  jenny.k@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Engelska

  Telefon: 0650-384 71


  Anette Brännström, ABm

  anette.b2@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Telefon: 0650-384 34

    

  Sara Hamrén Lundqvist, SHn

  sara.h1@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Ekonomiprogrammet

  Religion, svenska

  Telefon: 0650-384 71


  John Hjalmarsson, JHj

  john.h@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Samhällskunskap, historia

  Telefon: 0650-384 34


  Ola Ivarsson, OIn

  ola.i@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Matematik

  Telefon: 0650-384 34


  Catharina Mårtensson, CaM

  catharina.m1@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Samhällsvetenskapsprogrammet


  Telefon: 0650-384 34

   

  Lina Qvick, LQ

  lina.k@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Idrott

  Telefon: 0650-384 34


  Carina Lador Persson, CL

  carina.p@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Telefon: 0650-384 71

    

  Caroline Söderlund, CSd

  caroline.s1@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Telefon: 0650-197 59


  Viktoria Waagaard, VWd T(tjänstledig)

  viktoria.w@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Svenska
  Förstelärare

  Telefon:


  Karin Viksten, KV

  karin.v@utb.hudiksvall.se

  Lärare

  Bromangymnasiet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Matematik, samhällskunskap

  Telefon: 0650-384 34

Bildlänk till Inför gymnasievalet - Besök ett gymnasieprogram för en dag

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden