VVS- och fastighets­­programmet

Två elever står och kopplar rör.

VVS- och fastighetsprogrammet är en yrkesutbildning där du lär dig att installera och reparera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Är du intresserad av att installera och underhålla olika system samt tycker om att lösa problem och hitta smarta lösningar då är VVS- och fastighetsprogrammet en utbildning för dig.

Du får lära dig att installera värme, ventilation, tappvatten och avloppssystem.

VVS-inriktning

Du läser inriktningen VVS. Som VVS-montör monterar du de system som krävs för att få ett trivsamt inomhusklimat.

Under dina år som VVS-montör kommer du att arbeta med många olika entreprenörer, beställare och kunder vilket ställer krav på din sociala förmåga och känsla för service.

Under utbildningen kommer du därför att få öva på att utveckla din förmåga att kritiskt granska och utvärdera det egna arbetet i relation till kvalitets- och säkerhetskrav.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen kommer att ske som arbetsplatsförlagt lärande (APL) som innebär att du genomför utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. APL ger dig värdefulla erfarenheter inför framtiden då du får en inblick i arbetskulturen och får ta del av gemenskapen på en arbetsplats. APL ger dig också värdefulla kontakter som kan öka dina möjligheter till jobb efter utbildningen.

Efter utbildningen - betald lärling i två år

Efter dina tre år på VVS- och fastighetsprogrammet fortsätter din utbildning med två år som betald lärling på ett VVS-företag. Därefter kommer du att få göra ett branschprov för att få ett intyg på att du är behörig VVS-montör.

VVS-montör är ett av de yrken där det kommer att finnas störst behov av ny arbetskraft de närmaste åren. Det finns också många möjligheter att vidareutbilda dig inom högskola eller yrkeshögskola efter gymnasiet om du vill.

Examen på yrkesprogram

Nytt från hösten 2023 är att en fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500-2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.

Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng.

Högskolebehörighetsgivande kurser Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 finns inom gymnasiegemensamma ämnen i studieplanen från början. Dessa kurser kan du behålla eller välja bort om du så önskar.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen (900 poäng)

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Historia 1a1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Svenska 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Programgemensamma ämnen (400 poäng)

Kurs

Poäng

Elkraftteknik

100 poäng

Systemuppbyggnad

100 poäng

Verktygs- och materialhantering

100 poäng

Värmelära

100 poäng

Övriga ämnen

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Inriktningarnas ämnen

Inriktning VVS (300 poäng)

Kurs

Poäng

Entreprenadteknik

100 poäng

Sanitetsteknik 1

100 poäng

Värmeteknik 1

100 poäng

Programfördjupningar (900 poäng)

Exempel på kurser:

  • VVS teknik
  • Sanitetsteknik 2
  • Värmeteknik 2
  • VVS gassvetsning rör
  • Injusteringsteknik
  • Luftbehandling grund
  • VVS svets och lödning rör