VVS- och fastighets­­programmet

Två elever står och kopplar rör.

VVS- och fastighetsprogrammet är en yrkesutbildning där du lär dig att installera och reparera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Vad får jag lära mig på programmet?

Är du intresserad av att installera och underhålla olika system samt tycker om att lösa problem och hitta smarta lösningar då är VVS- och fastighetsprogrammet en utbildning för dig. Du får lära dig att installera värme, ventilation, tappvatten och avloppssystem.

Vilka inriktningar kan jag välja?

Du läser inriktningen VVS-montör. Som VVS-montör monterar du de system som krävs för att få ett trivsamt inomhusklimat. Under dina år som VVS-montör kommer du att arbeta med många entreprenörer, beställare och kunder vilket ställer krav på din sociala förmåga och känsla för service. Under utbildningen kommer du därför att få öva på att utveckla din förmåga att kritiskt granska och utvärdera det egna arbetet i relation till kvalitets- och säkerhetskrav.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen kommer att ske som arbetsplatsförlagt lärande(APL) som innebär att du genomför utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. APL ger dig värdefulla erfarenheter inför framtiden då du får en inblick i arbetskulturen och får ta del av gemenskapen på en arbetsplats. APL ger dig nyttiga kontakter som kan öka dina möjligheter till jobb efter utbildningen.

Efter utbildningen - betald lärling i två år

Efter dina tre år på VVS- och fastighetsprogrammet fortsätter din utbildning med två år som betald lärling på ett VVS-företag. Därefter kommer du att få göra ett branschprov för att få ett intyg på att du är behörig som VVS-installatör.

Kan jag få högskolebehörighet?

Du kan få högskolebehörighet om du väljer till kurser i svenska och engelska inom det individuella valet eller inom programfördjupningen. Bra att veta är att detta inte är möjligt om du går en idrottsutbildning.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning.

Läs mer om lokalidrottsutbildning (LIU och LIP)

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Vilka ämnen ingår i utbildning?

Gymnasiegemensamma ämnen

600p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1

100Programgemensamma ämnen

400p

Praktisk ellära

100

Systemuppbyggnad

100

Verktygs- och materialhantering

100

Värmelära

100Individuellt val

200pGymnasiearbete

100pInriktning VVS

400p

Entreprenadteknik

100

Sanitetsteknik 1

100

VVS svets och lödning rör

100

Värmeteknik 1

100Programfördjupningar (exempel)

800p

VVS teknik, Sanitetsteknik 2, Värmeteknik 2, VVS gassvetsning rör, Injusteringsteknik Elkraftteknik, Luftbehandling grund