En mamma och hennes två små barn har picknick vid havet en småkylig dag.

Familjestöd

Att vara en familj kan vara härligt - men också svårt! Alla barn och ungdomar har rätt till trygga och bra uppväxtvillkor. Kommunens socialtjänst erbjuder information och rådgivning men också med individuellt utformat bistånd. Barn- och ungdomsteamet jobbar bland annat förebyggande med föräldrastöd.

Här kan du också få hjälp med familjerättsliga frågor som faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

Har du frågor? Vänd dig till kommunens socialtjänst!

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050