E-tjänst - förskoleverksamhet och fritidshem

 Hudiksvalls kommun har från och med 4 april 2016 ett nytt barn- och elevregistreringssystem för förskolan och skolan. Det tidigare barn- och elevregistreringssystemet Procapita ersätts nu med Skolplatsen för förskola och fritidshem. Den öppna e-tjänsten är inte längre aktuell.

Om ni inte har tillgång till Bank-Id eller Mobilt Bank-Id hänvisar vi till blanketterna.

Den inloggade e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten måste man vara vårdnadshavare för barnet samt ha tillgång till e-legitimation. 

I den inloggade e-tjänsten kan vårdnadshavare genom att använda e-legitimation

  • ansöka om plats i förskola och fritidshem
  • registrera nytt eller ändra schema. (Semesterledighet ska inte registreras här.)
  • registrera ny eller ändrad inkomstuppgift
  • säga upp plats i förskola eller fritidshem
  • ändra kontaktuppgifter.

Blanketter

E-legitimation (Bank-Id)

E-legitimation används för legitimering och signering av handlingar på Internet. Mer information om e-legitimation får du genom din bank.

E-tjänsten underlättar för vårdnadshavare att följa sitt ärende och minskar hanteringen av underskrivna blanketter.

Fungerar din E-legitimation?
Du kan testa här:  

Schema

Schemaändring registreras minst en månad i förväg eller så fort en ändring blir känd, som underlag för verksamhetens planering. Fakturor körs som regel i början på månaden. Schemaändring för föregående månad ska registreras senast första dagen i månaden då fakturan körs för att rätt avgift ska faktureras.

Inkomst

Vårdnadshavare är skyldig att omedelbart anmäla ny eller ändrad inkomst. Vid utebliven inkomstuppgift sker debitering efter högsta avgift enligt maxtaxan.

Uppsägning

Vid uppsägning av plats i förskola och fritidshem gäller en månads uppsägningstid från ankomstdatum. Avgift debiteras under uppsägningsmånaden oavsett om platsen nyttjas eller inte. För arbetssökande och föräldralediga gäller uppsägningen omgående.

Dokument

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050