Grundskola

Förskoleklassen är en egen skolform inom skolan och är obligatorisk för alla barn från 6 års ålder. I förskoleklass får ditt barn en lekfull övergång från förskolan till skolan.

Grundskolan är en obligatorisk nioårig skolform för barn i åldern 7–15 år. Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande. I Hudiksvalls kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till E-tjänster för förskola och skola
Bildlänk till Turlistor och hållplatser för skolskjuts
Webblänk till Mat till skolor och förskolor
Bildlänk till Digitalt stöd i undervisningen

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050