Barn på står på en skolgård med en bandyklubba

Fritidshem

Fritidshemmet spelar en viktig roll i ditt barns lärande och erbjuder en meningsfull fritid och ett stöd i utvecklingen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme.

Det finns fritidshem på alla våra grundskolor med låg- och mellanstadium.

Vem kan gå på fritidshem?

Fritidshemmet är till för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven.

När är fritidshemmen öppet?

Våra fritidshem är i regel öppna varje vardag kl. 6–18. Det finns även möjlighet att få plats på fritidshem under skollov.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om plats i fritidshem via vår e-tjänst för förskola och skola eller via blankett.

Hur får jag veta om mitt barn har fått en plats?

När det finns en plats får du meddelande genom den inloggade e-tjänsten för förskola och fritidshem och genom ett skriftligt placeringsavtal.

Hur registerar jag mitt barns schema för fritidshem?

Du ansöker om plats i fritidshem via vår e-tjänst för förskola och skola eller via blankett.

Vad kostar det att ha mitt barn på fritidshem?

Avgift för fritidshem baseras på familjens bruttoinkomst (det du tjänar innan skatten är avdragen) och betalas från och med barnets första dag.

Avgift för fritidshem för 2020

Barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kr/månad.
Barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

  • Det yngsta barnet räknas som barn 1
  • Inkomsttaket per månad för 2020 är 49 280 kronor. Det innebär att de familjer som har en bruttoinkomst på 49 280 kronor eller mer betalar maxtaxa.

Baseras avgiften på schemat jag registrerar?

Nej, antalet timmar du registrerar i schemat påverkar inte avgiften. Avgiften är ett abonnemang som baseras på familjens inkomst.

Hur registerar jag min inkomst?

Du registrerar din inkomstuppgift på vår e-tjänst eller via blankett

Vad räknas som inkomst?

Ska jag räkna med min sambon inkomst? När ska jag lämna nya uppgifter? Vilken inkomst är avgiftsgrundande? I vår information om inkomst får du svar på frågor angående inkomst.

Hur säger jag upp min plats?

Du kan säga upp din plats genom e-tjänst eller blankett.

När du säger upp en plats i fritidshem gäller en månads uppsägningstid från det datum vi tagit emot din uppsägning. Du får betala avgift under uppsägningstiden oavsett om ditt barn går på fritidshemmet eller inte. Om du är arbetssökande eller föräldraledig kan du säga upp din plats utan uppsägningstid. Kontakta då skolans administratör.

Betalar jag avgift även på sommaren?

​Ja, det finns ingen avgiftsfri månad. Det innebär du betalar avgift även om barnet inte är på fritidshemmet.

Kan jag säga upp fritidshemsplatsen under sommaren eller för en period?

Ja, det kan du. Om du åter är i behov av en fritidshemsplats så måste du ansöka på nytt.

Vad gäller om jag behöver fritidshem endast på skolloven?

För barn som inte har plats på fritidshem men behöver tillsyn under skolloven finns en särskild taxa. För fritidshem under sommarlovsveckorna ska anmälan göras före 1 maj. För sport-, påsk- eller höstlov måste du lämna in ansökan minst två veckor i förväg.

Taxan för lovveckorna är 155 kr per vecka oavsett inkomst och hur många dagar barnet är på fritidshemmet. Lovveckorna abonneras var för sig.

Du ansöker om fritidshem för loven via blankett.

Barnet har växelvist boende – kan jag ha barnet på två fritidshem?

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har endast placering på ett fritidshem.

Mitt barn bor varannan vecka hos mig, kan vi få delad faktura?

Ni kan få varsin faktura om ni båda har behov av tillsyn för barnet. Anledning till två fakturamottagare är att ni vårdnadshavare i regel har olika behov av fritidshem. Därför får respektive vårdnadshavare en faktura som grundar sig på respektive familjs bruttoinkomst.

Du ansöker om delad faktura skriftligt via blankett.

Vi har delad faktura – vad händer om den ena vårdnadshavaren säger upp sin del?

Om ni har delad faktura och en av er säger upp sin del av fritidshemsplatsen övergår hela avgiften till den vårdnadshavare som fortfarande har kvar platsen. Det kan göra att avgiften ändras för den vårdnadshavare som har kvar sin plats.

Hur länge har mitt barn rätt att gå på fritidshem?

Ditt barn har rätt till en fritidshemsplats från förskoleklass till och med årskurs 6.

Hur gör jag för att byta fritidshem?

Du ansöker om omplacering på samma sätt som som du ansöker om fritidshem. Det kan du göra via blankett eller e-tjänst.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050