Sjukanmälan, frånvaro och ledighet

Alla barn, från förskoleklass till årskurs 9, som är folkbokförda i Sverige har skolplikt. Det innebär att du som elev måste gå i skolan om du inte är sjuk eller har blivit beviljat ledighet, och du som vårdnadshavarna ansvarar för att ditt barn går till skolan.

Hur sjukanmäler jag mitt barn?

Du som vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro till skolan. Sjukanmälan kan på olika sätt så följ de instruktioner om sjukanmälan du får från skolan. Om sjukanmälan ska göras via Skolplatsen gör du det här:

Får mitt barn vara ledigt från skolan?

Du som vårdnadshavare måste komma överens med skolan om att ditt barn kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Du kan beviljas kortare ledighet för enskilda händelser och om det finns speciella skäl kan även längre ledighet beviljas.

Hur gör jag för att ansöka om ledigt från skolan?

Ansökan om ledighet görs via blankett och ska lämnas in med god framförhållning. Det gör att läraren och ditt barn kan planera inläsning av förlorad kurstid. Klasslärare, mentor eller rektor beslutar sedan om önskad ledighet. Du som vårdnadshavare och ditt barn ansvarar tillsammans för att inläsningen genomförs.

Om ledigheten inte har godkänts av skolan räknas det som oanmäld frånvaro.

Vad händer om mitt barn skolkar?

Skolan följer regelbundet upp frånvaron för att kunna se eventuella frånvaromönster och ta reda på bakomliggande orsaker till frånvaron. Detta för att skolan sedan ska kunna sätta in rätt åtgärder.

Vad är skillnaden mellan anmäld och oanmäld frånvaro?

Det finns tre olika frånvaroorsaker som registreras i Skolplatsen; oanmäld frånvaro, anmäld frånvaro och ledighet.

Oanmäld frånvaro

Oanmäld frånvaro är ditt barns frånvaro inte är anmäld till skolan av dig som vårdnadshavare. Om du som vårdnadshavare kan ge en godkänd förklaring till den oanmälda frånvaron övergår den till anmäld frånvaro.

Oanmäld frånvaro eller sen ankomst generar ett e-postmeddelande till dig som vårdnadshavare. Detta aktiveras när du loggat in som vårdnadshavare första gången på Skolplatsen och angett din e-postadress.

Anmäld frånvaro, exempelvis sjukanmälan

Anmäld frånvaro är när ditt barns är anmäld samma dag av dig som vårdnadshavare. En anmäld frånvaro är inte planerad och uppstår med kort varsel, vilket oftast beror på sjukdom.

Hur kan jag följa mitt barns frånvaro?

Vi används det internetbaserade systemet Skolplatsen för att registrera frånvaro. Ditt barns närvaro följs upp för varje lektion. Om ditt barn är ogiltigt frånvarande tar mentorn kontakt med dig som vårdnadshavara samma dag.

Du som är vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 har möjlighet att följa ditt barns frånvaro via Skolplatsen

Om du behöver hjälp eller har frågor finns särskilda kontaktpersoner på din skola.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050