Skolstart


Skolstartstider måndag 20 augusti 2018

Skola

Årskurs

Datum

Tid

Björkbergsskolan

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.00

Ede skola

Förskoleklass - årskurs 9

20 augusti

08.10 

Edsta skola

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.20

Enångers skola

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08:00

Friggesunds skola

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

07.50

Håsta skola

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.00

Idenors skola

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.45

Iggesunds skola

Förskoleklass - årskurs 9

20 augusti

08.00

Lunds skola

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.10 

Läroverket 

Årskurs 7 - 9

20 augusti

08.00 

Malsta skola

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.20 

Njutångers skola

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.15

Näsvikens skola 

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.10

Sandvalla skola

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.00

Skolbyn

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08:00

Svågadalens skola

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.30

Västra skolan
/Grundsärskolan

Förskoleklass - årskurs 6

20 augusti

08.00

Östra skolan
/Östra grundsärskolan

Årskurs 7 - 9

20 augusti

08:00

 

Bromangymnasiet

Skolskjutsar

Vi kommer att skicka ut information under vecka 32-33 om skolskjutsar som går med beställningstrafik. Tidtabellen gäller turen på morgonen. Hemresa från skolan sker tidigast 10 min efter skolans slut. Du som ska åka med linjetrafik får själv kontrollera avgångstider från din hållplats. 

För att resa med linjetrafik krävs giltigt skolkort/skolbiljett från första skoldagen. Du som ska resa med linjetrafik för första gången kommer att få ditt skolkort hemskickat innan skolstart. För dig som tidigare läsår har beviljats skolkort och ska fortsätta resa med detta kommer det gamla kortet att återladdas med ny "biljett". Skolkortet gäller tillsvidare och eleverna ska därför behålla sina kort inför kommande läsår.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050