Läroverket

Om skolan

Läroverket byggdes 1911 och är en centralt belägen 7-9 skola. Under åren har den bland annat varit skola för enbart pojkar, högre allmänt läroverket och även under en period gymnasieskola.

Läroverket är idag renoverad och anpassad för dagens krav på undervisningslokaler med grupprum till samtliga klassrum och väl utbyggd IT. Både skolans inomhusmiljö och utomhusmiljön håller hög standard.

De trivselmätningar som gjorts, nu senast Qualis enkäterna, visar att både ungdomar och vuxna trivs väldigt bra på Läroverket. En klar majoritet av våra elever och personal kan rekommendera skolan till kamrater och vårdnadshavare.

Organisation

Skolan har ca 450 elever. Vi har delat upp elever och personal i tre arbetslag AB, CD och EF. Det innebär att en elev som går i arbetslag AB har lärare i första hand från arbetslag AB osv. Läroverket har en rektor, biträdande rektor och sex arbetslagsledare. Dessa utgör skolans ledningsgrupp och träffas varje vecka.

På skolan finns även ett antal processgrupper som elevråd, utvecklingsgrupp, schemagrupp samt skola och arbetslivsgrupp. Skolans elevhälsateam består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt rektor och de träffas varje vecka.

Läroverket satsar tid och engagemang på olika kulturella/ estetiska inslag som elevkonserter och cabaret. Under läsåret 2017/18 kommer vi även att arbeta med PULS-träning för eleverna i år 8. Forskningen har visat att ungdomarnas fokus på skolarbete och studieresultat ökar efter fysisk aktivitet.

Vår ambition är att Läroverket ska vara en kreativ och entreprenöriell arbetsplats. Vi arbetar för och våra utvecklingsområden är att öka kommunikationen med närsamhället, kontakterna med näringslivet och med att stärka elevernas digitala kompetens.

Vår vision

Eleverna skall äga sitt eget lärande och efter sin grundskoletid kunna välja gymnasieprogram utifrån intresse. Läroverket skall vara en trygg skola med tillåtande klimat för elever och personal.

Dokument

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Läroverket

  Rektor

  telefon: 0650-192 03

  070-668 32 00

  Biträdande rektor, telefon: 0650-192 87, 070-279 36 12

  Läroverket, 824 80 Hudiksvall

  Besöksadress: Järnvägsgatan 16

  Administration, telefon: 0650-191 46


  Sjukanmälan och kontakt, telefon: 0650-193 73
  (Telefonsvarare om vi inte är på plats)


  Studie- och yrkesvägledare, telefon: 0650-193 36

   

  Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med elevhälsan, där skolsköterska och skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog ingår.

 • Lärandeförvaltningen

  larande@hudiksvall.se

  Växel: 0650-190 00

Webblänk till Menyer till skolor och förskolor
Bildlänk till Rastaktiviteter

Karta och vägbeskrivning till
Järnvägsgatan 16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050