Läroverket

Om skolan

Läroverket byggdes 1911 och är en centralt belägen 7-9 skola. Under åren har den bland annat varit skola för enbart pojkar, högre allmänt läroverket och även under en period gymnasieskola.

Läroverket är idag renoverad och anpassad för dagens krav på undervisningslokaler med grupprum till samtliga klassrum och väl utbyggd IT. Både skolans inomhusmiljö och utomhusmiljön håller hög standard.

De trivselmätningar som gjorts, nu senast Qualis enkäterna, visar att både ungdomar och vuxna trivs väldigt bra på Läroverket. En klar majoritet av våra elever och personal kan rekommendera skolan till kamrater och vårdnadshavare.

Organisation

Skolan har ca 450 elever. Vi har delat upp elever och personal i tre arbetslag AB, CD och EF. Det innebär att en elev som går i arbetslag AB har lärare i första hand från arbetslag AB osv. Läroverket har en rektor, biträdande rektor och tre arbetslagsledare. Dessa utgör skolans ledningsgrupp och träffas varje vecka.

På skolan finns även ett antal processgrupper som elevråd, utvecklingsgrupp, schemagrupp samt skola och arbetslivsgrupp. Skolans elevhälsateam består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt rektor och de träffas varje vecka.

Läroverket satsar tid och engagemang på olika kulturella/ estetiska inslag som elevkonserter och cabaret. Under läsåret 2019-2020 deltar Läroverket i ett matematikprojekt med Umeå universitet.

Vår ambition är att Läroverket ska vara en kreativ och entreprenöriell arbetsplats. Vi arbetar för och våra utvecklingsområden är att öka kommunikationen med närsamhället, kontakterna med näringslivet och med att stärka elevernas digitala kompetens.

Vår vision

Eleverna skall äga sitt eget lärande och efter sin grundskoletid kunna välja gymnasieprogram utifrån intresse. Läroverket skall vara en trygg skola med tillåtande klimat för elever och personal.

Dokument

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Läroverket

  Rektor

  anna.sundelin@hudiksvall.se

  0650-192 03

  070-668 32 00

  Biträdande rektor, telefon: 0650-192 87 alt. 070-279 36 12


  Läroverket
  824 80 Hudiksvall


  Besöksadress: Järnvägsgatan 16


  Administration: 0650-191 46


  Sjukanmälan och kontakt: 0650-193 73
  (Telefonsvarare om vi inte är på plats)


  Studie- och yrkesvägledare: 0650-193 36


  Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med elevhälsan, där skolsköterska och skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog ingår.

 • Servicecenter

  servicecenter@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Hudiksvalls kommun

  Servicecenter

  Trädgårdsgatan 4

  824 80 Hudiksvall

  Läs mer om Servicecenter

Bildlänk till Rastaktiviteter

Karta och vägbeskrivning till
Järnvägsgatan 16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050