Västra skolan och Grundsärskolan

Om skolan

Västra skolan ligger centralt belägen på stadens västra sida med närhet till naturområden, skidspår, badhus, muséer och alla stadens möjligheter. Skolgården delas med Västanvindens förskola. Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan, förutom lokal för hemkunskap som bedrivs på Läroverket. Läroverket finns inom gångavstånd.

Skolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal.

Organisation

Västra skolan består av grundskola och grundsärskola.

Grundskolan bedriver undervisning från förskoleklass upp till årskurs 6.
Grundsärskolan bedriver undervisning från årskurs 1-6 samt inriktning träningsskola från årskurs 1-9.

På skolan går det cirka 270 elever, här arbetar cirka 50 välutbildade pedagoger och elevassistenter.

Skolan har två fritids, ett för grundskolans elever och ett för träningsskolans elever. Det är sammanlagt cirka 120 elever inskrivna inom fritidsverksamheten. Grundsärskolans elever erbjuds en fritidsplats i en skola nära hemmet.

Skolan har en elevhälsa som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagoger.

Hörselspåret

På Västra skolan finns kommunens hörselspår. Där erbjuds en tillrättalagd pedagogik i akustikanpassade lokaler med tekniska hjälpmedel. Hörselspåret finns för barn i förskolan, elever i grundskolans förskoleklass upp till årskurs 6 samt i fritidsverksamheten.

Alla barn utvecklas i samspel och kommunikation. För att ha möjlighet att föra dialog med andra om tankar, funderingar och upplevelser behövs ett gemensamt språk. Olika språk är en tillgång och genom hörselspåret erbjuds alla barn att få lära sig kommunicera med tecken.

Inkludering

På Västra skolan är inkludering ett förhållningssätt. Det innebär att alla elever som går på Västra skolan ska ges samma möjligheter till en bra utbildning. Alla som arbetar på skolan har ett inkluderande förhållningssätt i undervisningen och i alla aktiviteter med eleverna. I alla aktiviteter ska det vara en självklarhet att alla kan delta utifrån sina behov och förmågor.

Västra skolans ledord är: jag kan, jag vill, jag vågar!

Självförvaltningsråd

På Västra skolan finns det ett självförvaltningsråd där representanter för vårdnadshavare, personal, politiker och elever ingår. De träffas två gånger per termin och diskuterar frågor som exempelvis ordningsregler, gemensamma aktiviteter, skolans budget och verksamheten i stort. 

Dokument

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Lärandeförvaltningen
  Växel: 0650-190 00
 • Västra skolan och särskolan
  Rektor
  0650-191 45
  073-270 59 92


  824 43 Hudiksvall

  Besöksadress: Tingsvägen 27


  Administration: 0650-190 18

   

  Sjukanmälan och kontakt:

  Årskurs 1: 072-588-07 35

  Årskurs 2: 072-588 07 38

  Årskurs 3: 072-588 07 39

  Årskurs 4: 072-588 07 37

  Årskurs 5: 070-535 32 83

  Årskurs 6: 072-588 07 36

   

  Fritids A/förskoleklass: 070-603 38 31

  Fritids A: 070-236 29 94

  Fritids B: 070-597 12 76

  Fritids C: 072-588 07 34

   

  Grundsärskolan

  Grundsär A: 070-559 95 34

  Grundsär B: 070-190 33 15

  Grundsär C: 070-190 33 13

  Grundsärskolan/träning A: 070-848 40 35

  Grundsärskolan/träning B: 076-848 42 45

  Grundsärskolan/träning C: 070-589 54 42

   

  Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med elevhälsan, där skolsköterska och skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog ingår.

Webblänk till Menyer till skolor och förskolor
Bildlänk till Rastaktiviteter

Karta och vägbeskrivning till
Tingsvägen 27länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050