Elev i kulturskolan

Musikundervisningen sker i Kulturskolans lokaler i Läroverket Järnvägsgatan 16 A. Dans-, drama- och bildundervisningen finns på Brunnsgatan 6. Vi åker även ut till skolorna om det finns tillräckligt många elever som anmäler sig till ett ämne. Lektionerna är förlagda efter skolans slut.

Hur går anmälan och antagning till?

Under tiden 1 februari till 26 mars är möjligheten att anmäla sig till Kulturskolan stängd. Då jobbar vi på att förbättra vårt anmälnings- och antagningssystem.

Använd vår e-tjänst för att anmäla dig till vår verksamhet.

Är du redan antagen fortsätter du automatiskt nästa termin. Vill du avbryta undervisningen måste din målsman meddela din lärare på Kulturskolan.

Du får inte förtur vid byte av ämne eller grupp.

Kan jag hyra instrument av er?

Fiol och brassinstrument (trumpet, valthorn, trombon, tuba) hyrs ut av Kulturskolan så långt lagret räcker. Vid hyra av andra instrument får du vända dig till musikaffärerna som erbjuder hyrköp. Din musiklärare kan ge dig råd och rekommendationer.

Kostar det något?

Kulturskolan har inga terminsavgifter för barn och ungdomar skrivna i Hudiksvalls kommun. Kostnad för hyra av instrument är 300 kronor per påbörjad termin.

Spelböcker, noter och eventuella tillbehör kan tillkomma. Den kostnaden står du själv för.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050