Elev i kulturskolan

Musikundervisningen sker i Kulturskolans lokaler i Läroverket Järnvägsgatan 16 A. Dans-, drama- och bildundervisningen finns på Brunnsgatan 6. Vi åker även ut till skolorna om det finns tillräckligt många elever som anmäler sig till ett ämne. Lektionerna är förlagda efter skolans slut.

Anmälan och antagning

När du klickar på länken kommer du till en e-tjänst där du behöver logga in dig.

Vi tar emot anmälningar kontunerligt och så fort du anmält dig placeras du i kö till dess plats kan erbjudas enligt ditt val. För dig som blivit antagen till kommande läsår skickas besked ut senast vecka 33. Därefter blir du kontaktad så snart någon lärare kan ta emot dig i sin undervisning. I augusti får du som blivit antagen en kallelse till kursstart eller upprop.

Är du redan antagen fortsätter du automatiskt nästa termin. Vill du avbryta undervisningen måste din målsman meddela din lärare på Kulturskolan.

Du får inte förtur vid byte av ämne eller grupp.

Hyra av instrument

Fiol och brassinstrument (trumpet, valthorn, trombon, tuba) hyrs ut av Kulturskolan så långt lagret räcker. Vid hyra av andra instrument får du vända dig till musikaffärerna som erbjuder hyrköp. Din musiklärare kan ge dig råd och rekommendationer.

Avgifter

Kulturskolan har inga terminsavgifter.
Kostnad för hyra av instrument är 300 kronor per påbörjad termin.

Spelböcker, noter och eventuella tillbehör kan tillkomma. Den kostnaden står du själv för.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050