skolmat

Högt betyg för skolmaten

Publicerad den 20 juni 2017

Alla elever i grundskolorna har fått svara på en enkät om skolmaten. Det var nästan 2800 elever som svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 72 %. Syftet med enkäten var att få svar på hur många procent av kunderna på kommunens skolrestauranger som är nöjda och om målet på 80 % nöjda kunder är uppfyllt.

Det övergripande resultatet av enkäten visar att 87 % var nöjda med maten och att 94 % var nöjd med service och bemötande. Det är ett mycket gott resultat som överträffar målet som kostenhetens veksamhet arbetar för.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050